WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Borgstelling

Trade credit

Met een borgstelling verbindt uw verzekeraar zich ertoe uw verplichtingen na te komen voor het aflossen van een schuld of het nakomen van een engagement indien u in gebreke zou blijven. Borgstellingen zijn een gangbare praktijk in het kader van aanbestedingsprocedures, wettelijke verplichtingen of bij grote contracten.

Owl tabs