WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Zorg dat je verzekerd bent tegen alle risico’s die je loopt als ondernemer

Nieuws
01 december 2013

 

Zorg dat je verzekerd bent tegen alle risico’s die je loopt als ondernemer

De risico's voor bedrijven en voor bedrijfsleiders worden alsmaar groter. Verzekeringen kunnen niet nauwkeurig genoeg bestudeerd en op maat van een onderneming of ondernemer opgesteld worden. ADD stelde zopas een zakboekje samen voor bestuurders van vennootschappen. Hieruit blijkt hoe complex verzekeringen geworden zijn en hoeveel risico's bestuurders van vennootschappen lopen.

Enthousiaste ondernemers vergeten wel eens dat ze grote verantwoordelijkheden nemen die wel eens fout kunnen aflopen. In dat laatste geval moet men altijd kunnen terugvallen op een realistische verzekeringspolis bestuurdersaansprakelijkheid, die de verzekerde dekt voor zijn risico's. Weten bestuurders van vennootschappen voldoende dat hun privévermogen borg staat voor de beslissingen die zij als bestuurder nemen? Daarom is het vandaag zeer belangrijk om goed verzekerd te zijn, zodat u beschermd bent tegen welk onheil dan ook.

Om een actuele stand van zaken te krijgen over het bestaan en de noodzaak van bepaalde verzekeringen, gingen we te rade bij enkele experts uit de sector. Schoven samen met ons aan, aan de ontbijttafel:

    •    Jan Braekman (ADD)
    •    Bart Cuypers (Aon Belgium)
    •    Dirk De Vlaminck (Fidea)
    •    Geert Deschoolmeester (Allianz)
    •    Gert Lambrecht (COFACE)
    •    Greg Langenus (Akkermans & Partners)
    •    Jan Ma Ja (AXA)
    •    Pascal Menten (AG Insurance)
    •    Peter Schouterden (DKV Belgium)
    •    Pim Snyers (PIM bvba)
    •    Jean-Luc Verbaet (Group Verbaet)
    •    Marc Vos (Eurocasco)

We vroegen hen om goede raad. Waar moeten bedrijven aan denken als ze hun verzekeringsportefeuille samenstellen? Welke risico's lopen zij? Eerst vroegen we elk panellid zich voor te stellen en ons toe te lichten op welke manier zij aan verzekeringen doen.

In welke verzekeringen zijn de panelleden gespecialiseerd?

Kan elk panellid zichzelf even voorstellen en ons meedelen op welke manier hij aan verzekeringen doet. Bent u in iets gespecialiseerd?

Greg Langenus: Akkermans & Partners is misschien een wat vreemde eend in de bijt in dit panel. Wij zijn geen makelaar of verzekeringsmaatschappij, maar wel een detacheringsbedrijf actief in de verzekeringssector. Wij ondersteunen makelaars en verzekeringsmaatschappijen wanneer ze te kampen krijgen met tijdelijke personeelsuitval of capaciteitsproblemen, bijvoorbeeld bij langdurige afwezigheden zoals ziekte of zwangerschap. Wij richten ons evenwel ook naar bedrijven buiten de verzekeringssector. We werken dan meestal via een abonnementsformule waarbij wij op regelmatige basis de bedrijven de nodige begeleiding geven over verzekeringskwesties, of op projectbasis zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een audit van de huidige polissen, over het leveren van bijstand bij de afhandeling van schadegevallen, tot het opbouwen van een volwaardige verzekeringsafdeling binnen het bedrijf zelf. Wij doen dit laatste niet in concurrentie, maar in samenspraak met de desbetreffende makelaar van het bedrijf.

Pim Snyers: Ik ben zaakvoerder van PIM BVBA, en ook een vreemde eend in de bijt hier in het panel. Ik ben hoofdzakelijk actief voor particulieren en kleine co's. Ik ben tien jaar federaal secretaris geweest van de FVF, de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen. Ik heb dus wel ervaring in de distributie van verzekeringen en in hoe bepaalde spelers in de markt daarmee omgaan. Vanuit FSMA heeft PIM BVBA de toelating om in heel Europa in vrije dienstverlening te werken.

Jean-Luc Verbaet: Group Verbaet is gespecialiseerd in het verzekeren van bedrijven, voornamelijk kmo's, maar ook grotere bedrijven en de groep is ook internationaal actief. Group Verbaet is lid van twee internationale netwerken en beheert in België het verzekeringsdossier van een aantal dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven. We werken daarvoor samen met partners in het buitenland. Door de zeer verschillende wetgevingen in de verschillende landen zijn deze lokale ankerpunten nodig.

Peter Schouterden: DKV Belgium is bekend, zowel bij de makelaars als bij de andere verzekeringsmaatschappijen. We zijn actief in de niche van de privé-ziekteverzekeringen.
Marc Vos: Eurocasco is een verzekeringsmakelaarskantoor met vijftien mensen aan boord. We verzekeren zowel particulieren als bedrijven en zijn ook actief in Frankrijk en Luxemburg. We zijn een variamakelaar en richten ons vooral op bedrijfsleiders, waar we een sterke band mee ontwikkelen.

Jan Ma Ja: AXA is een verzekeringsmaatschappij die via makelaars en bankagenten verzekerings- en bankproducten, beleggingen en kredieten voor particulieren, professionelen en bedrijven aanbiedt. AXA wil voor de kmo's een preferente partner zijn en biedt beschermingspakketten aan voor personen, goederen, wagenparken en resultaten.
Geert Deschoolmeester: Allianz is een globale verzekeraar. We bieden dus alle verzekeringen aan zowel levens- als schadeverzekeringen (brand, auto,..). Wij doen dat via makelaars. Makelaars zijn volgens ons dé adviespartner voor kmo's. Samen met de makelaar ontwikkelt Allianz een passend aanbod voor deze belangrijke doelgroep.

Bart Cuypers: Aon België is een verzekeringsmakelaar die in België 400 werknemers telt. Aon is gespecialiseerd in drie pijlers: schadeverzekeringsmakelarij, employee benefits (groepsverzekering, pensioenen,...), en herverzekering. We zijn actief in grote internationale ondernemingen en middelgrote bedrijven.

Dirk De Vlaminck: Fidea is een schadeverzekeraar die zich, enerzijds via het kanaal van zelfstandige makelaars en anderzijds via het distributienetwerk van Crelan, richt naar de kmo's en particulieren. Fidea telt 300 werknemers. Zelf ben ik verantwoordelijk voor R & D, Marketing & Communicatie en Commercial Support en heb ik vooral aandacht voor nieuwe trends binnen de verzekeringswereld.

Gert Lambrecht: Coface is een monoproduct verzekeraar. Wij bieden kredietverzekering aan, en verzekeren hiermee bedrijven (kmo's tot grote multinationals) tegen faillissementen en niet-betaling van vorderingen die ze op andere bedrijven hebben. Coface is rechtstreeks actief in 66 landen en via partners in 30 landen. We beschikken over een database met informatie over 60 miljoen ondernemingen wereldwijd. Alle signalen die we krijgen van onze verzekerden worden gestockeerd. Daarnaast gebruiken we ook officiële financiële informatie (zoals RSZ, BTW, de Balanscentrale van de Nationale Bank voor België) en consulteren we informatieleveranciers zoals, B-Information (Euro-DB). Graydon,...

Pascal Menten: AG Insurance is een Belgische verzekeraar, die actief is in zowel leven, niet-leven als Healthcare. We willen een full service player zijn met een zo ruim mogelijk aanbod voor onze distributiepartners. Zelf verzorg ik de marketing van zaakschadeverzekeringen en meer specifiek voor business producten. Hieronder vallen marktontwikkeling, productontwikkeling,... en ik leg me toe op de communicatie en de ondersteuning van de makelarij, onze distributiepartner bij uitstek als het gaat over zaakschadeverzekeringen voor ondernemingen.

Jan Braekman: Verzekeringsmakelaar ADD is een onderdeel van de KBC-groep. We opereren onafhankelijk, met kantoren in Heverlee en Merelbeke. ADD stelt 120 mensen tewerk. We begeleiden Belgische bedrijven in binnen- en buitenland bij het beheersen van hun ondernemingsrisico's. Dat gaat van dagelijkse risico's zoals brand, wagenparken, aansprakelijkheden tot gespecialiseerde risico's zoals het gevaar op wanbetalingen, gevaren bij transport en risico's van internationaal ondernemen... Voor dat laatste maken we deel uit van het Worldwide Broker Network. Recent hebben we een boekje (Bent u aansprakelijk... of niet?, red.) uitgebracht voor bestuurders waarin we in een verstaanbare taal de bestuursaansprakelijkheid uit de doeken doen.

Met welke knelpunten heeft de sector vandaag af te rekenen?

Wat is vandaag de voornaamste bekommernis van de sector? Wat zijn de knelpunten waarmee de panelleden af te rekenen hebben?

Peter Schouterden: In de niche van de ziekteverzekering doet zich het probleem voor dat het RISIV medicatie naar een andere categorie kan overhevelen, waardoor het kostenpercentage dat je als verzekeraar terugbetaalt verandert. Deze beslissingen worden zonder overleg genomen. Een voorbeeld daarvan is het extra ereloon op een tweepersoonskamer dat werd afgeschaft, maar dan wel weer van toepassing is geworden op daghospitalisatie. Dat wordt zonder overleg beslist.

Geert Deschoolmeester: Door de crisis wordt het voor ondernemingen moeilijk om winst te maken. Bedrijfsleiders van kmo's zijn daarom kritisch wanneer er kosten moeten worden gemaakt. Verzekeringen komen aan de staart van het bestedingspatroon. Een goede prijs krijgt aldus vaak voorrang op een brede en goede oplossing. Daardoor zie je een grote druk op de prijzen voor het broodnodige. Een kmo kan de dag van vandaag minder middelen vrijmaken om belangrijke risico's buiten de klassieke verzekeringen af te sluiten.

Pim Snyers: Wanneer je bij een bakker iets meer dan 2 euro neertelt, krijg je een brood mee. Wanneer je een verzekering onderschrijft, krijg je een pak papier mee, dat door de toenemende regelgeving trouwens alleen maar dikker wordt. Iets concreet krijg je niet mee.

Jean-Luc Verbaet: Een ander knelpunt is het probleem van de overreglementering door de overheid. Als ik zie wat er nog allemaal op ons afkomt. We riskeren langer papieren in te moeten vullen dan dat we de belangen van onze klant kunnen verdedigen. Vanzelfsprekend is reglementering noodzakelijk maar het is een kwestie van gezond evenwicht en hier vrees ik dat men niet efficiënt te werk gaat.

Jan Braekman: Nog een knelpunt zijn de cowboys, die puur verzekeringen verkopen en de aanpak van 'hit and run' hoog in het vaandel dragen. Die benadering van bedrijfsrisico's doet de sector geen goed. Bedrijven zijn op die manier vaak niet correct verzekerd: tegen de foute risico's of onvoldoende.

Bart Cuypers: De echte risico's van kmo's hebben niet te maken met bijvoorbeeld brand, maar bijvoorbeeld wel met een belangrijke klant die wegvalt of een keypersoon die naar de concurrent gaat. Je moet bezig zijn met de toekomst van je bedrijf en niet met wat je allemaal puur kan afdekken met verzekeringsproducten. Je moet aan echt risicomanagement doen. Belangrijk is om meer consultancy op poten te zetten en niet puur aan commodity sales te doen.

Jan Braekman: Data-afhankelijke bedrijven kunnen in grote problemen komen wanneer ze niet voldoende beschermd zijn. Maar dan krijg je in gesprekken de CFO en de risk manager voor je, maar niet de IT'er, want die vindt dat de IT voldoende beschermd is. Dat zou moeten veranderen. Schade komt altijd op het moment dat je het het minst verwacht. Als bedrijf moet je die mogelijke verliezen incalculeren. Enkel op die manier ben je bewust aan het ondernemen.

Jan Ma Ja: Een zaakvoerder van een kleine kmo heeft doorgaans niet voldoende tijd om de risico's van zijn bedrijf in te schatten. De rol van de tussenpersoon is dan ook cruciaal om de bedrijfsleider bij te staan en de aangepaste producten voor te stellen.

Bart Cuypers: Je kan daar geen lijn in trekken. Een bedrijf met 700 werknemers kan op dat vlak veel onprofessioneler werken dan een klein bedrijf met 20 werknemers. Internationale bedrijven zijn daar over het algemeen wel professioneler mee bezig.
Peter Schouterden: Het is eigenlijk heel simpel. Je dient je slechts te verzekeren voor twee dingen: namelijk voor hetgeen je niet wil en voor hetgeen je niet kan betalen. Je dient met andere woorden eerst een behoefteanalyse te maken.
Bart Cuypers: In België daalt het aantal verzekeraars drastisch, maar er zijn nog steeds meer dan 3600 makelaars, veel professionele, maar ook mensen die vanuit hun living werken, soms serieuze bedrijven verzekeren, maar van bepaalde dingen echt geen kaas gegeten hebben.

Dirk De Vlaminck: De verzekeringssector heeft momenteel vooral te kampen met de overregulering, de vergrijzing binnen het onafhankelijke makelaarskanaal en het internet. Hoewel dit laatste geen bedreiging, maar eerder een serieuze opportuniteit is.

Peter Schouterden: De schoolmeestersportefeuilles verdwijnen stilaan. Ik denk dat er nog 6000 makelaars zijn.

Jean-Luc Verbaet: Er zijn er in elk geval veel te veel. Als je als kleine makelaar de kennis voor bedrijven niet hebt, moet je op particulieren werken of gaan samenwerken met een meer gespecialiseerd makelaar. Als eenmansbedrijf kan je geen bedrijven met meer dan 100 personeelsleden goed bedienen. Je kan zelf niet alle kennis beheersen. Er zal een consolidatie komen, maar dat zal niet per se negatief zijn. De kwaliteit zal beter zijn.

Marc Vos: Zelf heb ik een psychologische grens gesteld. Wij verzekeren bedrijven met maximum 100 personeelsleden. Je moet je plaats kennen.

Greg Langenus: Ik ben het volledig eens met Marc. Wees eerlijk in wat je kan, maar vooral in wat je niet kan. Verzekeringen zijn een zeer complexe materie. Als wij opdrachten krijgen waarbij we geen goed gevoel hebben, doen we het liever niet, dan wanneer we met een bang hart moeten afwachten wat het resultaat zal zijn.

Jan Braekman: Bedrijfsmensen moeten nadenken over de risico's en te rade gaan bij specialisten. Ondernemen is bewust omgaan met risico's. Die bewustwording bewerkstellingen is goed. Dat betekent dat bedrijven hun tussenpersoon tijdig informeren wanneer er evoluties zijn bij het bedrijf. Denk aan een bedrijf dat een extra gebouw huurt. Ook dat gebouw houdt risico's in voor je bedrijf. Meld ze dan ook.

Verzekeringen zijn voor velen nog helaas een "ver van mijn bed show"

Pascal Menten: De Belgische kmo-markt bestaat voornamelijk uit kleine ondernemingen (tot 10 werknemers) waarbij de focus van de bedrijfsleiders voornamelijk op hun core business ligt. Het is dan ook aan de makelaar om deze ondernemingen te begeleiden in het maken van de juiste keuzes.

Gert Lambrecht: Er is te weinig besef bij de goegemeente over wat een effectief risico is. Verzekeringen zijn - en dat is een psychologisch gegeven – iets wat je eigenlijk bij voorkeur niet nodig hebt. De toegevoegde waarde is moeilijk verkoopbaar. Voor een stuk is dat ons imagoprobleem. Je moet een behoefte creëren. Kmo's moeten zich bewust zijn van de risico's die inherent zijn aan hun bedrijfsvoering en er zich op gepaste manier tegen beschermen.

Peter Schouterden: Om de juiste service te kunnen geven, moet de kwaliteit en kennis van makelaars omhoog gekrikt worden.
Greg Langenus: Daarnaast is er ook een imagoprobleem in onze sector. Verzekeringen zijn voor mensen een ver van hun bed show. We doen te weinig aan dat imagoprobleem, wel individueel, maar er is geen overkoepelend initiatief. De website wifikin van de FSMA probeert mensen vertrouwd te maken met de financiële sector. Een eerste stap in de goede richting, maar er moeten er nog veel volgen.

Pascal Menten: Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsmaatschappijen, heeft recentelijk een website opgezet, nl. www.abcverzekering.be waar de consumenten goede raad en handige tips kunnen terugvinden rond verzekeringen in de ruime zin.

Jean-Luc Verbaet: Verzekeringen zijn geen sexy materie. Dat is het probleem. Alleen negatieve berichten komen in het nieuws, zoals iemand die een probleem heeft en niet gedekt is waar je verwacht dat dat wel zou zijn. Een gebrek aan informatie ligt daar aan de basis. Als we daar het niveau kunnen opkrikken, ga je je negatieve reputatie van de hand doen, maar dat is quasi onmogelijk omdat je product heel complex en dus niet sexy is.

Greg Langenus: We maken ook geen inhaalbeweging, verzekeringen blijven te veel boven de hoofden van de mensen zweven, terwijl onze business steeds gaat over maatschappelijk relevante zaken, zowel voor particulieren als voor bedrijven. In Nederland gaan van de tien reclamespots er vijf over verzekeringen, en nog los van het negatieve imago dat de maatschappijen daar de laatste tijd hebben opgebouwd, merk je gewoon dat de vertrouwdheid met verzekeringen daar veel groter is dan in België.

Verzekeringen en financiële zaken verdienen meer aandacht in de scholen

Is het gemakkelijk om geschikte medewerkers te vinden of gaat het om knelpuntberoepen?

Pim Snyers: Vooral in de makelarij doet zich een vergrijzing van het beroep voor. Een verzekeringsmakelaar is gemiddeld vijftig jaar oud. Er is weinig instroom van jongeren. Het opstarten of overnemen van een makelaarskantoor is dan ook niet evident. Het vergt een belangrijke financiële inspanning.

Jan Braekman: Het is ook moeilijk om de juiste profielen aan te werven. We vissen in een zeer brede vijver. Belangrijke elementen zijn algemene vorming, gezond verstand,... Wij investeren sterk in opleidingen, en doen grote inspanningen om deze mensen bij ons te houden. Op het vlak van personeel is er in onze sector namelijk een grote concurrentie.

Bart Cuypers: We hebben de 'war on talent' totaal gemist. Onze sector heeft niet geïnvesteerd in de aanwerving van young graduates. We zijn niet bezig geweest met rekrutering. Daardoor begin je in elkaars vijver te zoeken. Vaak zie je dat de besten blijven en de minder goeden overstappen. Je moet in andere sectoren vissen en investeren in opleiding. We betalen daarvoor vandaag de prijs.

Geert Deschoolmeester: Verzekeringen worden door een klant al te vaak aanzien als een noodzakelijk kwaad. Men wil liever niet aan verzekeringen denken, maar toch beseft men dat het moet. Ook bij een aanwerving merken we dat andere sectoren sexyer zijn, we moeten onszelf echt verkopen als we talent willen binnen halen. Zelfs bankieren, wat vrij dicht ligt bij verzekeren wordt vaak verkozen. Toch is verzekeren een veelzijdig beroep waar je best veel creativiteit in kwijt kan. Het zou een hele stap zijn, moesten we erin slagen om duidelijker te communiceren, mensen vinden verzekeringen complex De dagdagelijkse realiteit is echter gewoon complex. Je kan niet alles voorzien wat er gebeurt en dat correspondeert niet altijd met duidelijkheid. We zullen daar als sector moeten mee leven maar blijven proberen om de communicatie te verbeteren blijft de boodschap.

Dirk De Vlaminck: Banken spelen in op jongeren bij hun klantenwerving. Jongeren worden van kleinsaf ondergedompeld in het bankwezen. Dat straalt af op het rekruteringsbeleid. Jongeren zitten ook op internet. Daar moeten we op inspelen. We moeten aanwezig zijn op de social media, zowel naar rekrutering toe als naar het verkopen van verzekeringen.

Pascal Menten: Samen met VLAJO neemt AG Insurance initiatieven om jongeren meer vertrouwd te maken met verzekeringen. Hierbij worden leerlingen (16-18 jaar) als jonge ondernemers gesensibiliseerd voor het luik preventie en verzekeringen van hun fictief bedrijf. Elke stap telt.

Onlangs startte de FSMA een initiatief waarbij financiële educatie centraal staat. Bedoeling is om zo de consument meer informatie te geven over de complexiteit van de sector. Is dit een goed initiatief?

Greg Langenus: Het gaat hierbij in eerste instantie over de wikifin website, die u op een objectieve manier informatie ter beschikking stelt over allerhande financiële zaken. De site richt zich wel meer tot particulieren dan naar kmo's. Daarnaast zijn er plannen om reeds in het middelbaar onderwijs te starten met een opleiding over de financiële sector, zodanig dat de vertrouwdheid met financiële zaken groter wordt, zonder er specialisten van te willen maken. In veel schoolrichtingen wordt immers nooit gesproken over verzekeringen, terwijl ze wel inherent zijn aan de maatschappij.

Bart Cuypers: Er is een contradictie in onze sector. Enerzijds moeten we transparanter worden, maar anderzijds houden we het intransparant wanneer we over vergoedingen spreken.

Dirk De Vlaminck: Opleiding moet inspelen op een behoefte. Ik ben niet zeker of de consument veel behoefte heeft om veel te weten over verzekeringen, daarvoor doet hij juist beroep op zijn adviseur. Maar het initiatief van de FSMA voor meer opleiding is wel een mooi initiatief om bijvoorbeeld het beroep van verzekeringsmakelaar meer onder de aandacht te brengen en de uitstraling van de verzekeringssector in zijn globaliteit te verbeteren.

Jan Ma Ja: Opleidingen geven zonder dat er opvolging en herhalingssessies zijn, heeft weinig impact. De verzekeringssector heeft een te negatief imago terwijl wij als verzekeraars toch wel een mooie opdracht hebben, namelijk bijstand verlenen aan mensen of bedrijven in nood.

Bij de meeste verzekeringspolissen worden de premies jaarlijks opgevraagd. Stel dat in de loop van het jaar de berekeningswijze verandert. Kan een verhoging tussentijds opgevraagd worden?

Jean-Luc Verbaet: Verzekeraars kunnen de premies alleen wijzigen op de hoofdvervaldag. De overheid kan wel op ieder moment beslissen om premietaksen aan te passen.

Pascal Menten: Er is een verschil tussen taxen of inspelen op de factoren die de premie bepalen. In het laatste geval moet je wachten tot de vervaldag.

Worden facturen ook verzekerd door iemand in dit panel. Neemt dit fenomeen toe?

Gert Lambrecht: Wat kredietverzekeringen betreft is het zo dat bij kmo's 15 tot 40 % van hun balans bestaat uit handelsvorderingen die moeten geïnd worden. Qua minimumsolvabiliteit raadt men doorgaans 30% eigen vermogen aan. Binnen de handelsvorderingen vertegenwoordigen 20% van de klanten vaak 80% van de totale waarde. Wanneer er bij een van deze grotere klanten iets gebeurt, slaat dit een groot gat in je eigen vermogen, wat het voortbestaan van de kmo kan bedreigen. Dat besef is er te weinig. Daar moeten we over communiceren.

Jean-Luc Verbaet: Er is een gebrek aan bewustzijn bij bedrijfsleiders dat het in feite altijd over risicobeheer gaat, van onbetaalde facturen, van cybercrime. Bepaalde risico's beperk je door preventie, bepaalde kleinere risico's aanvaard je en andere verzeker je, met de continuïteit van je bedrijf steeds in je achterhoofd.

Dirk De Vlaminck: Een starter gaat naar de bank, maar zou ook naar een verzekeringsmakelaar moeten gaan. Dat is helaas meestal de laatste stap. Als je starters bewust kan maken van de risico's, ben je al een hele een stap vooruit.
Pim Snyers: Ik heb hier nog geen aanval op de bank gehoord. Banken vragen meteen naar de verzekering van een starter... Hoe gaan we daarmee om als verzekeringsmakelaar?

Peter Schouterden: Ik zou zeggen 'schoenmaker blijf bij je leest'.

Bart Cuypers: Iedereen heeft het recht om eigen distributiekanalen op te zetten.

Makelaars spelen een belangrijke rol voor kmo's

Ik heb het gevoel dat de meest verzekeringsmaatschappijen het belangrijk vinden om via een circuit van makelaars naar de markt te gaan.

Jan Ma Ja: De makelaars en bankagenten zijn onze preferente partners.

Geert Deschoolmeester: Particuliere verzekeringen zoals een brandverzekering of een schuldsaldoverzekering liggen in het verlengde van de core business van een bank. De makelaar daarentegen kan de klant op alle vlakken verzekeringsadvies verlenen. We merken dat de gemiddelde bank dit gewoon niet kan of wil naar kmo's toe. Wij beseffen dat ten volle en trekken dan hiervoor ook voluit de kaart van de makelaar.

Pim Snyers: AG is daar een mooi voorbeeld van. Die stuurt ondernemers door naar makelaars.

Pascal Menten: Er bestaat een unieke samenwerking tussen het bank en makelaarskanaal van AG Insurance. De ondernemers van BNP Paribas Fortis worden voor hun zaakschadeverzekeringen doorgezonden naar de makelaar. Deze is dan ook het best geplaatst om hierin advies te geven.

Mensen die het kantoor verlaten, vervangen door evenwaardige partijen is blijkbaar niet altijd gemakkelijk. Er bestaan bedrijven die in vervanging van medewerkers in de verzekeringssector voorzien zoals Akkermans & Partners. En blijkbaar ondersteunen jullie ook kmo's en grotere bedrijven bij hun verzekeringsportefeuille. Hoe gaan jullie precies te werk?

Greg Langenus: Laat me eerst even benadrukken dat we geen interimkantoor zijn, noch een makelaar. Al onze medewerkers staan vast op onze payroll, worden van kortbij opgevolgd en krijgen regelmatig opleidingen over het reilen en zeilen binnen de verzekeringssector. Al onze mensen hebben ervaring opgedaan bij verschillende makelaars of maatschappijen, en beschikken daardoor over een ruime en brede ervaring. Verzekeringen zijn een zeer complexe materie, zeker voor bedrijven, en hierbij wat hulp krijgen is vaak geen overbodige luxe. Ook richting de verzekeringssector zelf, elke makelaar of maatschappij wordt wel eens geconfronteerd met een tekort aan mensen of aan kennis, en dan zijn wij er om deze gaten in te vullen.

Is er veel of weinig verloop in de sector?

Peter Schouterden: In de administratieve, uitvoerende taken wel, maar eens je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt, doorgegroeid bent, is het verloop minimaal. In een niche zoals de onze duurt het enkele jaren voordat mensen voldoende opgeleid zijn. Voor mensen met de juiste kwalificaties voor een beperkte periode van pakweg zes of zeven maanden of langer of voor een bepaald project kan je bij Akkermans & Partners terecht.

Greg Langenus: Vooral op schadediensten is het vaak moeilijk in te schatten hoeveel mensen er precies nodig zijn. Als er vanavond een storm uitbreekt, krijgen we tien maatschappijen aan de lijn om in te springen. Dit zijn uitzonderlijke situaties, maar als makelaar of maatschappij maak je wel het verschil door de snelheid en precisie van de afhandeling van je schadegevallen. Klanten betalen voor een dienst en willen dan ook geholpen worden.
Eens bedrijven vertrouwd zijn met het detacheringsverhaal, doen ze daar sneller beroep op. Detachering is immers een ideale manier om flexibel om te gaan met personeelskosten en –bezetting. Al onze mensen hebben ervaring en zijn het gewoon om zich snel in te werken in vaak moeilijke situaties.

Pascal Menten: De nieuwe generaties reageren ook anders dan vroeger. Er wordt door hen meer jobrotatie verwacht. De verzekeringssector is een technische sector waar je enkele jaren in moet investeren om de materie te beheersen.
De gemiddelde duurtijd dat iemand bij eenzelfde bedrijf blijft is zeven jaar.

Bart Cuypers: Dat is een positieve evolutie. In het andere geval creëer je immers een situatie waarbij mensen die 35 jaar bij eenzelfde bedrijf blijven, gedurende de eerste twintig jaar goed presteren, maar dan op hun lauweren gaan rusten en wachten tot ze 65 zijn.

Bart Cuypers: Er zijn mensen die nog heel sterk werken op hun 70ste, anderen zijn op hun 55ste al volledig uitgeblust.

Jan Ma Ja: Leeftijd is niet belangrijk, wel attitude. Wij hebben ook te maken met jobrotatie, maar wij geven onze mensen nu veel meer mogelijkheid om intern door te groeien. Wij investeren tussen 10 à 15% van de tijd in opleiding van onze eigen werknemers en we zijn ook bezig met het ontwikkelen van telewerken.

Jean-Luc Verbaet: Het is inderdaad belangrijk om de jobsatisfactie zo hoog mogelijk te houden. Het is de kunst om mensen in huis te houden.

Jan Braekman: De persoonlijke relatie met klanten is heel belangrijk. Uit dat persoonlijk contact haal ik mijn jobsatisfactie.

Dirk De Vlaminck: Uiteraard is het belangrijk om er als onderneming alles aan te doen om je goede medewerkers, je key persons te behouden. Je vult je medewerkerspiramide best zodanig in dat zeker voor de key persons in kaart is gebracht wie een potentiële vervanger is binnen je eigen organisatie, welk profiel dit is, hoe lang een opleidingsperiode voor een dergelijke functie duurt, enz...

Marc Vos: De kracht van de contactpersoon is niet te onderschatten. Mijn zoon zegt me soms dat ik een 'brand' op mezelf ben.
De aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijfsleiders komen terug

Zijn er 'onbekende' verzekeringen die meer aandacht verdienen in het bedrijfsleven?

Jean-Luc Verbaet: Klassiekers zoals aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijfsleiders komen terug. Daarnaast zijn er meer specifieke verzekeringen voor bepaalde sectoren, zoals voor bedrijven die heel actief zijn op het internet en afhankelijk zijn van data. Je kan het risico van diefstal van je klantengegevens niet lopen. Daar ben je immers aansprakelijk voor. Belangrijk is om eerst een risicoanalyse te maken.

Jan Braekman: Ongeveer 5% van de ondernemingen is verzekerd tegen cybercrime. Dat is belachelijk laag.

Bart Cuypers: Het is dan ook een relatief nieuw gegeven, dat heeft zijn tijd nodig. Een ander typisch voorbeeld is business interruption. Veel kmo's hebben dergelijke dekking niet.

Pim Snyers: Het gaat eigenlijk om de levensverzekering van een onderneming.

Gert Lambrecht: 1 op 4 faillissementen worden veroorzaakt door betalingsachterstallen of faillissement van een of meer klanten. Daar staan kmo's te weinig bij stil. Een kredietverzekering kan soelaas brengen.

Bart Cuypers: Langs de ene kant is er het afdekken van een risico, langs de andere is er de schade... Maar eens je effectief schade hebt,...

Jan Braekman: In 2012 heeft ADD een balanstest gelanceerd (zie www.add.be), waarbij bedrijven kunnen nagaan of hun balans goed verzekerd is. Naast cybercrime en kredietverzekeringen moet ook milieuschade verzekerd worden. Daar staan veel bedrijven te weinig bij stil. Ik denk ook aan intellectueel eigendomsrecht. inbreuken op je patenten,...`

Peter Schouterden: Wat ziekteverzekeringen betreft, vraag ik me af of er van overheidswege niet een tegemoetkoming moet komen. Het gewaarborgd inkomen stopt op je 65ste levensjaar, maar dan stopt je zorgbehoevendheid niet.

Bron: KMO-Insider

Overige nieuws & events

 • Human Capital

  Komen uw medewerkers wel in aanmerking voor een bonusplan?

  Een bonusplan (prestatiegebonden bonus via de groepsverzekering) is een slimme manier om uw medewerkers extra te belonen voor hun harde werk. Fiscaal...
  21 januari 2021
 • Nog een papieren rijbewijs op zak? Vervang het op tijd!

  De tijd vliegt. Blikt u weleens nostalgisch terug op uw papieren rijbewijs , en kijkt u dan vooral naar de foto? Dan is dit misschien wel het moment...
  15 januari 2021
 • Property

  Brandpreventie: de verplichte keuringen die veel bedrijven vergeten

  Bij brandpreventie komt zo veel kijken – hebt u bijvoorbeeld al een eerste interventieploeg in huis? – dat veel bedrijven weleens een verplichte...
  07 januari 2021
 • Human CapitalProperty

  Stormloop op vuurkorven en vuurschalen: gezellig, maar ook gevaarlijk!

  Dit jaar zullen de feestdagen er heel anders uitzien. Kerst en Nieuwjaar vieren in kleine kring, mag gelukkig nog. Maar dan moet het feestje wel...
  18 december 2020
 • Property

  Brandblusser vervallen? Daar wordt uw verzekeraar niet blij van

  Dat uw bedrijf voldoende blusmiddelen in huis moet hebben om de brandveiligheid in en rondom uw bedrijfsgebouwen te vrijwaren, hoeven we u hopelijk...
  11 december 2020