WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Wat u moet weten over internationaal verzekeren

Nieuws
17 januari 2017

 

Internationaal groeien is spannend en uitdagend. Maar ook risicovol. Met elke expansie begeeft u zich immers op onbekend juridisch terrein, en in het buitenland gelden vaak andere regels op het gebied van verzekeringen. Welke zaken verdienen uw aandacht bij activiteiten in het buitenland?

ADD geeft u enkele adviezen.

Verzekeringspolissen in België zijn helemaal anders dan in veel andere landen. Risico’s die bij ons vanzelfsprekend verzekerd zijn zoals aansprakelijkheid en brand, zijn dat in het buitenland niet automatisch. Poliswaarborgen zijn vaak ook minder uitgebreid en er is minder capaciteit door een minder ontwikkelde lokale verzekeringsmarkt. Als u dezelfde waarborgen lokaal wil verzekeren zoals u dat in België zou doen, kan u voor verrassingen komen te staan. Daarom werken wij bij ADD met oplossingen die vanuit ons land worden aangestuurd. Zo worden bepaalde hiaten in lokale buitenlandse polissen opgevangen. Op die manier brengen wij de internationale risico’s in kaart en zorgen we dat uw onderneming wereldwijd op een uniforme manier verzekerd is.

Mag u dan een risico verzekeren in een ander land dan België vanuit België? Er zijn twee verschillende aanpakken op wetmatig vlak. Als de buitenlandse wetgeving verzekeringen toelaat vanuit een ander land dan hun land, dan geldt bij hen het principe: non admitted, permitted. Verzekeren vanuit België in het buitenland is dan toegelaten. Alle landen van de Europese Gemeenschap  hanteren dit principe. De Europese wetgeving stelt daarbij één voorwaarde: de belasting op de premie in dat land worden overgedragen aan de overheid van het vestigingsland.

Maar als u zich buiten Europa begeeft, geldt deze regelgeving niet meer. Die landen zijn non admitted, non permitted. Dat betekent dat risico’s verzekerd moeten worden met een lokale verzekeringspolis en bij een lokale verzekeraar. Buiten Europa werken we met geïntegreerde programma’s. We verzekeren de risico’s van een onderneming wereldwijd in één programma waarbij de voorwaarden neergeschreven zijn in een ‘moederpolis’ en waarbij de lokale afdeling verzekerd wordt door een lokale polis die wordt uitgegeven door de branch van de verzekeraar in dat land.

De vier grote takken die geïntegreerd verzekerd kunnen worden zijn: bestuurdersaansprakelijkheid, algemene aansprakelijkheid, brand en transport. Daarnaast hebben bedrijven dekkingen nodig die lokaal wettelijk verplicht of aan te raden zijn. ADD, als internationale makelaar, wijst u niet alleen op verplichte polissen per land, maar informeert u ook over lokale gebruiken waarvoor u dekkingen kunt afsluiten.

ADD maakt internationale verzekeringsdossiers op maat. We kijken daarbij naar de structuur van uw onderneming, naar de autonomie, de taal en de activiteiten van uw filialen in het buitenland. Eerst brengt ADD uw internationale verzekeringsbehoeften in kaart, zo heeft u controle over elke verplichte of aan te raden dekking per land. Aan de hand daarvan werken we een internationaal programma uit. Met behulp van een zogenaamde ‘compliance foto’ geven wij u inzicht in uw verzekeringsprogramma en ziet u in een oogopslag of u voldoet aan de wetgeving van de landen waarin u actief bent. Ook verzorgen wij de interne communicatie via een Insurance manual. Daarin wordt elke tak uitgebreid beschreven, wordt de specifieke rol van elke betrokken partij uitgelegd en er staat in welke stappen u moet nemen bij schade. Bovendien ontwikkelde ADD een softwareplatform, WBNet, dat alle polissen rapporteert die voor de onderneming internationaal afgesloten zijn – ook de lokale polissen die uit de moederpolis voortvloeien. Daarenboven kunnen we ook via onze WBN collega’s alle andere lokale polissen – zij die niet voortvloeien uit de moederpolis, bijvoorbeeld de bestuurdersaansprakelijkheid van auto’s – laten rapporteren en heeft u een zicht op elke polis wereldwijd. ADD treedt ook op als controleur van de lokale verzekeraar en zorgt voor transparantie in uw dossiers. Omdat niet alleen uw onderneming wijzigt, regelgevingen veranderen, maar bovendien in sommige landen een verzekeringspolis niet automatisch verlengd wordt, herbekijken we elk jaar samen met u uw dossier. Zo voorkomt u een eventuele onderdekking en houden we uw buitenlandse verzekeringen up-to-date.

ADD is graag uw gids in het buitenland. Als lid van het Worldwide Broker Network hebben we kennis uit eerste hand van alle algemene en specifieke regels in uw export- en importlanden. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Overige nieuws & events

 • Property

  Interne brandbestrijdingsdienst is verplicht! Zo stelt u uw ploeg samen

  In België blust de brandweer jaarlijks honderden bedrijfsbranden. Gelukkig blijft in veel gevallen de schade beperkt, omdat de interne...
  27 november 2020
 • Property

  Brand in uw bedrijf? U moet verplicht het juiste blusmiddel kennen

  In uw bedrijf hangen er voldoende brandblusapparaten , precies op de juiste plaats. Ontstaat er brand, dan kan uw personeel dus meteen aan het...
  20 november 2020
 • Human Capital

  Een bonusplan opstellen: moet iedereen hetzelfde bedrag krijgen?

  Een bonusgroepsverzekering of bonusplan is een speciaal type groepsverzekering . Wat er zo bijzonder aan is? In tegenstelling tot de klassieke...
  13 november 2020
 • Human Capital

  4 redenen waarom de FOD uw bonusplan zal afkeuren

  Een bonusplan opstellen (ook wel bonusgroepsverzekering genoemd) is een fiscaal zeer interessante manier om uw medewerkers extra te verlonen. Elke...
  04 november 2020
 • Human Capital

  Hoe kiezen tussen warrants, opties en bonusplan?

  Als u uw medewerkers extra wilt belonen, dan kunt u dat op verschillende manieren doen. De klassieke bonus is namelijk allang niet meer uw enige...
  29 oktober 2020