WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Vinger aan de pols: resultaten tevredenheidsenquête

Nieuws
10 januari 2018

 

De enquête peilde naar uw tevredenheid via drie vragen:

 1. Hoe scoort u onze huidige samenwerking?
 2. Wat vindt u het belangrijkste aspect dat ADD prioritair zou moeten aanpakken teneinde onze samenwerking met u te optimaliseren/te verbeteren?
 3. Welk aspect/facet in onze huidige samenwerking betekent voor u en uw bedrijf een meerwaarde?

In totaal beantwoordden 106 personen de drie vragen. We behaalden een gemiddelde score van 8 op 10: een grote onderscheiding! De scores liepen van 4 tot 10 op 10:

Uit de antwoorden op vraag twee, leren we waaraan we moeten werken binnen ADD. De responstijd blijkt voor sommigen een struikelblok. Ook wordt er meer proactiviteit gevraagd, onder andere door vaker een statusupdate te geven over de lopende dossiers. We zullen deze zaken prioritair aanpakken om onze samenwerking nog te verbeteren.

Voor anderen zijn de responstijd en proactiviteit net een pluspunt bij ADD (vraag drie). U apprecieert ook de spontane verbeteringsvoorstellen en de transparantie over tarieven en/of mogelijke waarborgen. Daarnaast geeft ook het persoonlijke contact en de typische drieledige structuur van ADD (accountmanager – schadebeheerder – klantenadviseur) een meerwaarde aan onze samenwerking.

Uw mening is heel belangrijk voor iedereen bij ADD, daarom zijn we meteen met de resultaten aan de slag gegaan. De antwoorden werden eerst grondig bestudeerd door het management. Daarna kregen al onze medewerkers, van accountmanager tot polis- en schadebeheerder, een update over onze conclusies en de actiepunten.

Onze actiepunten:

 • De verzekeringssector is een traditionele sector waarin het even kan duren om iets in beweging te zetten. Daarom loopt de reactiesnelheid soms niet gelijk met de verwachtingen. Dat pakken wij, als verzekeringsarchitecten, concreet aan door nog meer in te zetten op elektronische data-uitwisseling met verzekeraars en andere partijen. Zo worden de antwoordtermijnen gevoelig ingekort.
 • Door vlottere communicatie met verzekeraars, kunnen wij nog meer focussen op onze kernactiviteiten: risico’s inschatten en u beschermen door de juiste, op uw maat gemaakte, verzekeringsoplossingen uit te tekenen.
 • Om u steeds up-to-date te houden over lopende zaken, bouwen we verder aan ADD Connect. Via ons online platform kunt u uw dossiers digitaal raadplegen en heeft u 24/7 toegang tot informatie over uw verzekeringspolissen en schadedossiers. Dat neemt niet weg dat we nog steeds erg veel belang hechten aan persoonlijk contact met u.

“We zijn bij ADD zeer tevreden over de resultaten van de enquête”, zegt CEO Dirk Van Liempt. “Uiteraard gaan we nu niet op onze lauweren rusten. Aan de hand van de actiepunten tekenen we onze toekomstige strategie uit. De positieve feedback is een prima stimulans voor onze medewerkers om hun beste beentje te blijven voorzetten.”

Uw mening blijft waardevol voor ons. Daarom vragen wij u (bijkomende) feedback door te geven via aubrey.cool@add.be of 09 324 23 51.

Van harte bedankt voor uw feedback!

Het ADD-team

 

Overige nieuws & events

 • Fleet

  Wordt ook uw car policy binnenkort een mobiliteitspolicy?

  Het mobiliteitslandschap krioelt vooralsnog van de bedrijfswagens, maar toch begeven er zich almaar meer zwakke weggebruikers in het woon-werkverkeer...
  09 augustus 2019
 • Geeft uw cyberpolis u een vals gevoel van veiligheid?

  "Of ik al een cyberpolis gesloten heb? Nogal wiedes! In deze tijden kun je niet zeker genoeg zijn. Of mijn bedrijf ook een fraudeverzekering heeft?...
  02 augustus 2019
 • Human Capital

  BELANGRIJK! Bent u ook al wettelijk in orde?

  BELANGRIJK! Bent u ook al wettelijk in orde? Heeft u bedienden in dienst die vallen onder de toepassing van het paritair comité (PC) 200 ? Indien wel...
  02 augustus 2019
 • Wat doet de cap op bestuursaansprakelijkheid met buitenlandse bedrijven?

  Het klinkt eenvoudig: door de hervorming van de vennootschapswetgeving en de bijhorende ‘cap’ is uw aansprakelijkheid als bestuurder in België...
  15 juli 2019
 • Liability

  Moet uw D&O-polis aangepast worden aan de 'cap'?

  Nog niet zo lang geleden was u als bestuurder onbeperkt aansprakelijk voor fouten die u beging ten opzichte van uw vennootschap of derden. Tenzij u...
  12 juli 2019