WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Tijdelijke werkloosheid: vergeet uw informatieplicht over de groepsverzekering niet!

Nieuws
15 juni 2020

 

In periodes van tijdelijke werkloosheid zijn werkgevers geen premies voor de groepsverzekering verschuldigd. Als gevolg bouwen tijdelijk werklozen meestal geen aanvullend pensioen meer op en zijn ze niet langer gedekt in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. De nieuwe wet van 7 mei tracht te voorkomen dat de coronacrisis tijdelijk werklozen massaal op deze manier treft. Bedrijven mogen hun premies later betalen, terwijl dekkingen in afwachting daarvan blijven doorlopen. Die vrijheid gaat voor werkgevers evenwel (nog steeds) gepaard met een informatieverplichting. We leggen u graag uit wat dat precies inhoudt.

 

De wet van 7 mei 2020

De nieuwe wet van 7 mei, die op 18 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, bepaalt dat tijdelijk werklozen hun pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheids- , invaliditeitsverzekeringen en hospitalisatieverzekering tot en met 30 september 2020 behouden, zelfs al worden de premies pas later betaald.

 

Als werkgever behoudt u wel het recht om gewoonweg geen bijdragen te storten gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid, niet nu en ook niet later. Uw tijdelijk werkloze medewerkers genieten in die periode dan geen pensioenopbouw of dekkingen. De nieuwe wet voorziet wel dat hun overlijdensdekking behouden blijft tot en met 30 juni 2020, ook als u de premiebetaling heeft stopgezet.

 

3 manieren om premies later te betalen

Door de recente wijziging in de wet kunt u als werkgever uw premies nu later betalen of tijdelijk stopzetten, zonder dat verzekeraars dat kunnen betwisten. Tot eind september kunt u dat doen op drie verschillende manieren:

• Pensioenopbouw en risicodekkingen blijven behouden. Eventuele persoonlijke bijdragen worden ingehouden op het loon van de werknemers na afloop van de periode van tijdelijke werkloosheid.

• Pensioenopbouw en risicodekkingen blijven behouden. U geniet uitstel van premiebetaling tot 30 september 2020 en houdt eventuele persoonlijke bijdragen in op het loon van de werknemers vanaf 1 oktober 2020.

• U schorst de pensioenopbouw en de risicodekkingen, met uitzondering van de overlijdensdekking die behouden blijft tot (minstens) 30 juni 2020.

Uw informatieplicht over de groepsverzekering

Als werkgever bent u verplicht om medewerkers die tijdelijk werkloos zijn, te informeren over de keuze die u maakt wat betreft de premies voor hun groepsverzekering. U mag dit doen met alle communicatiemiddelen die u ter uwer beschikking hebt. Heeft uw verzekeraar u nog niet aangesproken over deze problematiek? Neem dan gerust contact op met onze experten. Zij geven u met plezier en vrijblijvend het nodige advies. 

inform.png

 

Overige nieuws & events

 • Nog een papieren rijbewijs op zak? Vervang het op tijd!

  De tijd vliegt. Blikt u weleens nostalgisch terug op uw papieren rijbewijs , en kijkt u dan vooral naar de foto? Dan is dit misschien wel het moment...
  15 januari 2021
 • Property

  Brandpreventie: de verplichte keuringen die veel bedrijven vergeten

  Bij brandpreventie komt zo veel kijken – hebt u bijvoorbeeld al een eerste interventieploeg in huis? – dat veel bedrijven weleens een verplichte...
  07 januari 2021
 • Human CapitalProperty

  Stormloop op vuurkorven en vuurschalen: gezellig, maar ook gevaarlijk!

  Dit jaar zullen de feestdagen er heel anders uitzien. Kerst en Nieuwjaar vieren in kleine kring, mag gelukkig nog. Maar dan moet het feestje wel...
  18 december 2020
 • Property

  Brandblusser vervallen? Daar wordt uw verzekeraar niet blij van

  Dat uw bedrijf voldoende blusmiddelen in huis moet hebben om de brandveiligheid in en rondom uw bedrijfsgebouwen te vrijwaren, hoeven we u hopelijk...
  11 december 2020
 • FleetInternationalLiabilityProperty

  AXA maakt tariefaanpassingen 2021 bekend

  Het overzicht van de aanpassingen vindt u hier terug. In geval van tariefverhoging is art.12 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 van...
  08 december 2020