WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Tijdelijke werkloosheid: vergeet uw informatieplicht over de groepsverzekering niet!

Nieuws
15 juni 2020

 

In periodes van tijdelijke werkloosheid zijn werkgevers geen premies voor de groepsverzekering verschuldigd. Als gevolg bouwen tijdelijk werklozen meestal geen aanvullend pensioen meer op en zijn ze niet langer gedekt in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. De nieuwe wet van 7 mei tracht te voorkomen dat de coronacrisis tijdelijk werklozen massaal op deze manier treft. Bedrijven mogen hun premies later betalen, terwijl dekkingen in afwachting daarvan blijven doorlopen. Die vrijheid gaat voor werkgevers evenwel (nog steeds) gepaard met een informatieverplichting. We leggen u graag uit wat dat precies inhoudt.

 

De wet van 7 mei 2020

De nieuwe wet van 7 mei, die op 18 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, bepaalt dat tijdelijk werklozen hun pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheids- , invaliditeitsverzekeringen en hospitalisatieverzekering tot en met 30 september 2020 behouden, zelfs al worden de premies pas later betaald.

 

Als werkgever behoudt u wel het recht om gewoonweg geen bijdragen te storten gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid, niet nu en ook niet later. Uw tijdelijk werkloze medewerkers genieten in die periode dan geen pensioenopbouw of dekkingen. De nieuwe wet voorziet wel dat hun overlijdensdekking behouden blijft tot en met 30 juni 2020, ook als u de premiebetaling heeft stopgezet.

 

3 manieren om premies later te betalen

Door de recente wijziging in de wet kunt u als werkgever uw premies nu later betalen of tijdelijk stopzetten, zonder dat verzekeraars dat kunnen betwisten. Tot eind september kunt u dat doen op drie verschillende manieren:

• Pensioenopbouw en risicodekkingen blijven behouden. Eventuele persoonlijke bijdragen worden ingehouden op het loon van de werknemers na afloop van de periode van tijdelijke werkloosheid.

• Pensioenopbouw en risicodekkingen blijven behouden. U geniet uitstel van premiebetaling tot 30 september 2020 en houdt eventuele persoonlijke bijdragen in op het loon van de werknemers vanaf 1 oktober 2020.

• U schorst de pensioenopbouw en de risicodekkingen, met uitzondering van de overlijdensdekking die behouden blijft tot (minstens) 30 juni 2020.

Uw informatieplicht over de groepsverzekering

Als werkgever bent u verplicht om medewerkers die tijdelijk werkloos zijn, te informeren over de keuze die u maakt wat betreft de premies voor hun groepsverzekering. U mag dit doen met alle communicatiemiddelen die u ter uwer beschikking hebt. Heeft uw verzekeraar u nog niet aangesproken over deze problematiek? Neem dan gerust contact op met onze experten. Zij geven u met plezier en vrijblijvend het nodige advies. 

inform.png

 

Overige nieuws & events

 • Property

  Brandverzekering: waarom een goede bedrijfsleider zijn dak opkruipt

  Een brandverzekering is niet voor alle bedrijven verplicht. Dat u er toch goed aan doet om er een te sluiten, hoeven we u natuurlijk niet te...
  24 september 2020
 • Human CapitalLiabilityProperty

  Dubbel verzekerd? Laat het u niet overkomen!

  Een bedrijf uit de grond stampen zonder degelijk verzekeringspakket voor uzelf, uw medewerkers, uw gebouwen en uw materieel? Uiteraard bent u wel...
  17 september 2020
 • EngineeringEnvironmentInternationalLiabilityPropertyTransport

  Uw buitenlandse risico’s lokaal verzekeren? Een handige gids

  Internationaal ondernemen vraagt om een bijzondere aanpak wat betreft verzekeringen. Veel bedrijven die globale successen ambiëren, kiezen bewust...
  10 september 2020
 • International

  Internationaal ondernemen: vergeet uw valutarisico niet af te dekken!

  Ondernemers die handeldrijven met landen die een andere munteenheid hebben, ontsnappen niet aan het valutarisico . Door wisselkoersschommelingen...
  04 september 2020
 • Transport

  Cybercrime laat ook de transportsector niet met rust

  De technologie staat niet stil, helaas ook niet in de wereld van cybercrime . Sinds enkele jaren richten cybercriminelen zich dan ook minder op...
  28 augustus 2020