WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Tijdelijke werkloosheid: vergeet uw informatieplicht over de groepsverzekering niet!

Nieuws
15 juni 2020

 

In periodes van tijdelijke werkloosheid zijn werkgevers geen premies voor de groepsverzekering verschuldigd. Als gevolg bouwen tijdelijk werklozen meestal geen aanvullend pensioen meer op en zijn ze niet langer gedekt in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. De nieuwe wet van 7 mei tracht te voorkomen dat de coronacrisis tijdelijk werklozen massaal op deze manier treft. Bedrijven mogen hun premies later betalen, terwijl dekkingen in afwachting daarvan blijven doorlopen. Die vrijheid gaat voor werkgevers evenwel (nog steeds) gepaard met een informatieverplichting. We leggen u graag uit wat dat precies inhoudt.

 

De wet van 7 mei 2020

De nieuwe wet van 7 mei, die op 18 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, bepaalt dat tijdelijk werklozen hun pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheids- , invaliditeitsverzekeringen en hospitalisatieverzekering tot en met 30 september 2020 behouden, zelfs al worden de premies pas later betaald.

 

Als werkgever behoudt u wel het recht om gewoonweg geen bijdragen te storten gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid, niet nu en ook niet later. Uw tijdelijk werkloze medewerkers genieten in die periode dan geen pensioenopbouw of dekkingen. De nieuwe wet voorziet wel dat hun overlijdensdekking behouden blijft tot en met 30 juni 2020, ook als u de premiebetaling heeft stopgezet.

 

3 manieren om premies later te betalen

Door de recente wijziging in de wet kunt u als werkgever uw premies nu later betalen of tijdelijk stopzetten, zonder dat verzekeraars dat kunnen betwisten. Tot eind september kunt u dat doen op drie verschillende manieren:

• Pensioenopbouw en risicodekkingen blijven behouden. Eventuele persoonlijke bijdragen worden ingehouden op het loon van de werknemers na afloop van de periode van tijdelijke werkloosheid.

• Pensioenopbouw en risicodekkingen blijven behouden. U geniet uitstel van premiebetaling tot 30 september 2020 en houdt eventuele persoonlijke bijdragen in op het loon van de werknemers vanaf 1 oktober 2020.

• U schorst de pensioenopbouw en de risicodekkingen, met uitzondering van de overlijdensdekking die behouden blijft tot (minstens) 30 juni 2020.

Uw informatieplicht over de groepsverzekering

Als werkgever bent u verplicht om medewerkers die tijdelijk werkloos zijn, te informeren over de keuze die u maakt wat betreft de premies voor hun groepsverzekering. U mag dit doen met alle communicatiemiddelen die u ter uwer beschikking hebt. Heeft uw verzekeraar u nog niet aangesproken over deze problematiek? Neem dan gerust contact op met onze experten. Zij geven u met plezier en vrijblijvend het nodige advies. 

inform.png

 

Overige nieuws & events

 • Human Capital

  Hittegolf op komst! Laat uw mensen verantwoord werken in warm weer

  Een hittegolf zoals die van eind juni 2019, toen het kwik 40°C overschreed, hoeven we hopelijk nooit meer mee te maken. Maar de kans dat uw mensen...
  26 juni 2020
 • Transport

  “De vervoerder betaalt de schade aan mijn goederen. Toch?”

  Er bestaat een algemeen vermoeden dat de vervoerder aansprakelijk is voor verlies van of schade aan de goederen die hij vervoert, evenals vertraging...
  05 juni 2020
 • Tariefaanpassingen Amma Verzekeringen

  AMMA past enkele tarieven aan. De tariefaanpassingen gaan in op 1 juni 2020 voor de nieuwe zaken en vanaf de termijnen van juli 2020 voor de...
  05 juni 2020
 • Trade credit

  Hoe kunt u zich optimaal kredietverzekeren tijdens een economische recessie?

  Veel bedrijven die geen kredietverzekering hadden vóór Covid-19, haasten zich nu om een volwaardige oplossing te vinden om hun klantenportefeuille te...
  28 mei 2020
 • Fleet

  Binnenkort verplicht! De ‘witte’ groene kaart

  Vanaf 1 juli 2020 mag de internationale motorrijtuigverzekeringskaart niet meer afgedrukt worden op groen papier. Alle nieuwe verzekeringskaarten...
  20 mei 2020