WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Rookmelders verplicht voor elke woning in Vlaanderen

Nieuws
05 april 2019

Rookmelders verplicht voor elke woning in Vlaanderen

Voor huurwoningen, studentenkoten en nieuwbouwwoningen is de regeling al langer van kracht, maar vanaf 2020 moet ook elke particuliere woning in Vlaanderen uitgerust zijn met een rookmelder op elke verdieping. Waar hangt u die nu het best? En wat zegt uw brandverzekering over deze nieuwe wetgeving? Kunt u vanaf volgend jaar controles verwachten? De belangrijkste aandachtspunten leest u hier.

Goede huisvader                                                                                                              Meer info?

Hoewel de verplichting om op elke verdieping* een rookmelder te installeren voor alle woningeigenaren in Vlaanderen zal gelden, ziet het er niet naar uit dat er meteen controles op til zijn. Uiteraard doet dat geen afbreuk aan het feit dat u als goede huisvader de nieuwe wetgeving hoe dan ook maar beter in acht neemt. Meerdere rookmelders installeren kan niet alleen levens redden, maar ook de schade aan uw inboedel aanzienlijk beperken, omdat de brandweer sneller kan optreden. 

*Installeer bij voorkeur een rookmelder in elke ruimte die u (mogelijk) moet doorkruisen om de weg naar buiten te vinden.

Rookmelders verplicht voor conformiteitsattest

Als u plannen heeft om uw woning straks te verhuren zonder het vereiste aantal rookmelders, riskeert u een boete en krijgt u geen conformiteitsattest. Dat (gratis) attest is doorgaans niet verplicht, maar u toont er wel mee aan dat uw woning geschikt is voor verhuur. 

Hebben rookmelders invloed op uw brandverzekering?                               

Stel, er breekt volgend jaar brand uit in uw woning en u heeft geen of slechts een enkele rookmelder geïnstalleerd. Zolang u in orde bent met uw brandverzekering en uw verzekeringscontract geen melding maakt van de verplichte aanwezigheid van rookmelders op elke verdieping – iets wat de meeste contracten ook niet doen – zal uw verzekeraar u schadeloosstellen.

Verzekeringspremie en waarborgen.

Let wel, navraag leert ons dat verzekeraars niet uitsluiten dat rookmelders in de toekomst uw premie en waarborgen kunnen beïnvloeden. Op dit moment nemen ze nog geen duidelijk standpunt in, maar we volgen de ontwikkelingen in elk geval wel nauw op de voet. Hou onze website goed in de gaten en aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie. 

rookmelders.png

Overige nieuws & events

 • Fleet

  Wordt ook uw car policy binnenkort een mobiliteitspolicy?

  Het mobiliteitslandschap krioelt vooralsnog van de bedrijfswagens, maar toch begeven er zich almaar meer zwakke weggebruikers in het woon-werkverkeer...
  09 augustus 2019
 • Geeft uw cyberpolis u een vals gevoel van veiligheid?

  "Of ik al een cyberpolis gesloten heb? Nogal wiedes! In deze tijden kun je niet zeker genoeg zijn. Of mijn bedrijf ook een fraudeverzekering heeft?...
  02 augustus 2019
 • Human Capital

  BELANGRIJK! Bent u ook al wettelijk in orde?

  BELANGRIJK! Bent u ook al wettelijk in orde? Heeft u bedienden in dienst die vallen onder de toepassing van het paritair comité (PC) 200 ? Indien wel...
  02 augustus 2019
 • Wat doet de cap op bestuursaansprakelijkheid met buitenlandse bedrijven?

  Het klinkt eenvoudig: door de hervorming van de vennootschapswetgeving en de bijhorende ‘cap’ is uw aansprakelijkheid als bestuurder in België...
  15 juli 2019
 • Liability

  Moet uw D&O-polis aangepast worden aan de 'cap'?

  Nog niet zo lang geleden was u als bestuurder onbeperkt aansprakelijk voor fouten die u beging ten opzichte van uw vennootschap of derden. Tenzij u...
  12 juli 2019