WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Laden en lossen: is de vervoerder aansprakelijk voor schade of verlies?

Nieuws
15 oktober 2020

 

Veel ondernemers die goederen laten transporteren, veronderstellen ten onrechte dat de vervoerder steeds aansprakelijk is voor verlies of schade tijdens het transport. Er bestaat een weerlegbaar vermoeden dat de vervoerder beperkt aansprakelijk is voor het (volledig of gedeeltelijk) verlies van de goederen tussen het ogenblik van de inontvangstname en de aflevering. Maar wat als er iets misloopt tijdens het laden en lossen?

Liever een persoonlijk onderhoud?

CMR zwijgt in alle talen

CMR, de Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg, rept met geen woord over beschadiging of verlies van goederen tijdens het laden en lossen. Ontstaat er daarover onenigheid tussen u en de vervoerder, dan moet u zich dus wenden tot de bevoegde rechtbank – tenzij u het slim hebt aangepakt door vooraf onderling contractuele maatregelen te treffen.

Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer

In de praktijk komen contractuele afspraken over laden en lossen dikwijls neer op wat voorzien wordt in de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer (ontwikkeld door de drie beroepsfederaties). Die stellen: “Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de afzender, respectievelijk de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de afzender of de geadresseerde wordt verzocht om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender of de geadresseerde.”

Kortom, tenzij u op voorhand schriftelijk overeenkomt dat de aansprakelijkheid bij de vervoerder komt te liggen, kunt u schade of verlies van goederen tijdens het laden of lossen niet op de vervoerder verhalen. In het contract louter verwijzen naar de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer, zou u wel eens zuur kunnen opbreken.

Ladingzekering

De wetgever verdeelt de verantwoordelijkheid bij het zekeren van de lading over diverse partijen: verlader, verzender, verpakker, bestuurder, vervoerder. Soms voorziet de wet in de mogelijkheid om op voorhand en schriftelijk af te wijken van de wettelijke bepalingen.

Optimaal verzekerd (laten) laden en lossen

Wij adviseren  u om uw bestaande en toekomstige contracten goed na te lezen en indien nodig te laten aanpassen (in een raamovereenkomst, op de vervoersopdracht, op de vrachtbrief, …), zodat er bij schade geen discussie kan ontstaan omtrent aansprakelijkheid. Ook een doordachte transportverzekering, op maat van uw bedrijf en noden, is geen overbodige luxe. Onze verzekeringsarchitecten staan alvast met plezier voor u klaar! Neem meteen contact op.

Lees ook: In orde met uw transportverzekering? Trap niet in deze valkuilen!

laden_en_lossen_s.png

Overige nieuws & events

 • Human Capital

  Regen voorspeld? Zo voorkomt u arbeidsongevallen met de fiets

  Het herfstseizoen is volop bezig, maar toch rijden heel wat werknemers nog altijd met de fiets naar en van het werk. Nu de dagen korter én natter...
  08 oktober 2020
 • Trade credit

  Een kredietverzekering die ook fabricagerisico dekt, bestaat dat?

  Stel, uw bedrijf maakt kasten op maat en ontvangt een groot order van een hotelketen. U gaat enthousiast aan de slag om de gevraagde kasten tijdig te...
  02 oktober 2020
 • Property

  Brandverzekering: waarom een goede bedrijfsleider zijn dak opkruipt

  Een brandverzekering is niet voor alle bedrijven verplicht. Dat u er toch goed aan doet om er een te sluiten, hoeven we u natuurlijk niet te...
  24 september 2020
 • Human CapitalLiabilityProperty

  Dubbel verzekerd? Laat het u niet overkomen!

  Een bedrijf uit de grond stampen zonder degelijk verzekeringspakket voor uzelf, uw medewerkers, uw gebouwen en uw materieel? Uiteraard bent u wel...
  17 september 2020
 • EngineeringEnvironmentInternationalLiabilityPropertyTransport

  Uw buitenlandse risico’s lokaal verzekeren? Een handige gids

  Internationaal ondernemen vraagt om een bijzondere aanpak wat betreft verzekeringen. Veel bedrijven die globale successen ambiëren, kiezen bewust...
  10 september 2020