WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Hoe u de financiële gevolgen van uw bestuursmandaat beperkt

Nieuws
01 oktober 2013

 

Businesstip: Hoe u de financiële gevolgen van uw bestuursmandaat beperkt

Wanneer u een bestuursmandaat opneemt binnen een bedrijf of vereniging, zoals bijvoorbeeld een lokale sportclub, stelt u zich met uw persoonlijk vermogen borg voor de bestuursbeslissingen die dat bedrijf of die vereniging neemt. Zelfs wanneer u zelf die beslissing niet persoonlijk neemt. Toch zijn er manieren om uw aansprakelijkheid als bestuurder te beperken. Paul Marck, technisch en commercieel directeur van onafhankelijk risicobeheerder ADD, geeft enkele nuttige tips.

Tip 1: Bestuur goed

“In de eerste plaats komt het er als bestuurder op aan goed te besturen. Niet alleen met respect voor de wetten en interne reglementen, maar ook met het principe van de goede huisvader indachtig. Toch is dit niet voldoende. Als bestuurder bent u namelijk ook verantwoordelijk voor beslissingen die genomen worden wanneer u er niet bij bent. Informeer en laat u daarom goed informeren.”

Tip 2: Teken bezwaar aan

“Aarzel niet om bezwaar aan te tekenen wanneer u niet akkoord gaat met wat er in de notulen staat neergeschreven. Let wel op. U kunt enkel ontsnappen aan uw aansprakelijkheid wanneer u als bestuurder geen onrechtmatig voordeel genoot en wanneer u de overtreding op het Wetboek Vennootschappen of de overtreding op de statuten meldt op de eerstvolgende algemene vergadering.”

Tip 3: Neem ontslag

“Ontslag nemen is het ultieme middel om weg te lopen en geen verantwoordelijkheid te nemen wanneer u tegen de beslissingen bent die in het bedrijf genomen worden. Let er op dat het ontslag ook gepubliceerd wordt. Dan pas bent u niet meer aansprakelijk ten opzichte van derden. Vanaf de kennisgeving van uw ontslag kan de vennootschap u niet meer aansprakelijk stellen. U blijft wel aansprakelijk voor fouten die u voor uw ontslag hebt begaan, ook al wordt de schade pas na uw ontslag duidelijk.”

Tip 4: Stel een goede Raad van Bestuur samen  

“Een goede Raad van Bestuur werkt langs twee kanten preventief. Wanneer de Raad van Bestuur gevuld is met eerlijke bestuurders die regels respecteren en corporate governance hoog in het vaandel dragen, zult u als bestuurder weinig problemen tegenkomen. Anderzijds, om goede mensen aan te trekken, moet u er voor zorgen dat ze goed beschermd zijn. Wees aanwezig, stem volgens uw inzichten en laat u goed informeren bij afwezigheid. ”

Tip 5: Verleen kwijting en dading

“Elk jaar wordt op de algemene vergadering beslist over het al dan niet verlenen van kwijting. Hiermee zegt de vennootschap uitdrukkelijk afstand te doen van het recht om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen bestuurders die fouten hebben gemaakt in de afgelopen periode. Toch kan dit u niet behoeden voor grote problemen achteraf. Derden en minderheidsaandeelhouders kunnen nog steeds aansprakelijkheidsvorderingen instellen. Feitelijke bestuurders kunnen zelfs helemaal geen kwijting krijgen.”

Tip 6: Kies de juiste verzekering

“Als bestuurder bent u nooit 100 % zeker dat u niet aansprakelijk wordt gesteld en eventueel diep in de buidel moet tasten. De kans bestaat altijd dat u privé moet betalen voor uw bedrijfsbeslissingen. Daarvoor hoeft u zelfs niet schuldig te worden verklaard. Alleen al de procedurekosten zijn goed voor gemiddeld 85 % van de kosten voor bestuurders. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid of de polis D&O (Directors & Officers Liability) kan de financiële risico’s van het bestuursmandaat dragen. Houd bij de keuze van een verzekering D&O wel rekening met wie de polis dekt, wat de omvang van de dekking is en hoe de verdedigingskosten betaald worden.”

Bron: Manager Magazines

Overige nieuws & events

 • Nog een papieren rijbewijs op zak? Vervang het op tijd!

  De tijd vliegt. Blikt u weleens nostalgisch terug op uw papieren rijbewijs , en kijkt u dan vooral naar de foto? Dan is dit misschien wel het moment...
  15 januari 2021
 • Property

  Brandpreventie: de verplichte keuringen die veel bedrijven vergeten

  Bij brandpreventie komt zo veel kijken – hebt u bijvoorbeeld al een eerste interventieploeg in huis? – dat veel bedrijven weleens een verplichte...
  07 januari 2021
 • Human CapitalProperty

  Stormloop op vuurkorven en vuurschalen: gezellig, maar ook gevaarlijk!

  Dit jaar zullen de feestdagen er heel anders uitzien. Kerst en Nieuwjaar vieren in kleine kring, mag gelukkig nog. Maar dan moet het feestje wel...
  18 december 2020
 • Property

  Brandblusser vervallen? Daar wordt uw verzekeraar niet blij van

  Dat uw bedrijf voldoende blusmiddelen in huis moet hebben om de brandveiligheid in en rondom uw bedrijfsgebouwen te vrijwaren, hoeven we u hopelijk...
  11 december 2020
 • FleetInternationalLiabilityProperty

  AXA maakt tariefaanpassingen 2021 bekend

  Het overzicht van de aanpassingen vindt u hier terug. In geval van tariefverhoging is art.12 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 van...
  08 december 2020