WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Fraude, de afwezige kostenpost in uw balans?

Nieuws
21 december 2017

 

Er zijn twee verschillende soorten fraude bij ondernemingen: interne en externe fraude. Waar men als bedrijfsleider het minst snel aan denkt, is dat eigen medewerkers fraude plegen. Zo worden bijvoorbeeld steeds kleine bedragen verduisterd waardoor op lange termijn het bedrijf zwaar benadeeld wordt. Dergelijke fraude blijft vaak lange tijd onder de radar en vormt dus een onzichtbare kostenpost voor de onderneming. Die verliezen draagt u ook mee in uw balans.

Bij externe fraude licht iemand van buitenaf het bedrijf op. Een voorbeeld van externe fraude is CEO-fraude. De naam is wat misleidend, maar het komt erop neer dat oplichters – cybercriminelen – de identiteit aannemen van een belangrijk persoon binnen een bedrijf. Vanuit die naam vragen ze aan een werknemer om een belangrijke, dringende of geheime betaling uit te voeren. Daarnaast kan een hacker ook binnen uw systeem facturatiegegevens wijzigen. Klanten schrijven zo zonder het te weten het gefactureerde bedrag over op het rekeningnummer van de hackers. Ook het leveringsadres van goederen kunnen hackers wijzigen, zodat de goederen nooit bij uw klanten aankomen, maar wel op een voor de dieven gekend adres.

Cyberdieven kunnen op elk moment toeslaan. Evenwel, vaak slaan ze toe op vrijdag en voor een verlengd weekend of voor een feestdag, omdat banken dan moeilijker te contacteren zijn om een betaling snel ongedaan te maken.

Fraude weegt direct op uw bedrijfsresultaten. Het gaat vaak over grote bedragen. Bovendien smelt het in uw onderneming opgebouwde vertrouwen weg en krijgt uw reputatie een deuk. Een fraudeverzekering vangt die risico’s op. Als uw bedrijf het slachtoffer wordt van fraude, dan komt die verzekering tussen voor alle vermogensschade.

In de cyberverzekering van ADD zit een luik cybercrime vervat. Deze waarborg beoogt vergoeding als een hacker betaalgegevens of leveringsadres-gegevens wijzigt binnen uw systemen. De cyberverzekering helpt u bovendien om de hacking te stoppen (door de juiste IT-specialisten in te schakelen en/of uw eigen IT afdeling te ondersteunen), dekt uw aansprakelijkheid bij vorderingen van derden en garandeert de bijstand van juristen en andere adviseurs.

De fraudeverzekering beoogt vergoeding van de financiële verliezen van uw onderneming na interne fraude of externe fraude ten nadele van uw bedrijf, de CEO-fraude inclusief. Beide verzekeringen vullen elkaar aan. Waar de waarborg van de cyberverzekering eindigt, start het nut van een apart onderschreven fraudeverzekering. En omgekeerd. ADD ontwikkelde met twee verzekeraars de perfecte risicodekking voor uw onderneming.

 

Nog vragen? Contacteer ADD’s fraudespecialist, Paul Caekebeke.

 

Overige nieuws & events

 • Fleet

  Wordt ook uw car policy binnenkort een mobiliteitspolicy?

  Het mobiliteitslandschap krioelt vooralsnog van de bedrijfswagens, maar toch begeven er zich almaar meer zwakke weggebruikers in het woon-werkverkeer...
  09 augustus 2019
 • Geeft uw cyberpolis u een vals gevoel van veiligheid?

  "Of ik al een cyberpolis gesloten heb? Nogal wiedes! In deze tijden kun je niet zeker genoeg zijn. Of mijn bedrijf ook een fraudeverzekering heeft?...
  02 augustus 2019
 • Human Capital

  BELANGRIJK! Bent u ook al wettelijk in orde?

  BELANGRIJK! Bent u ook al wettelijk in orde? Heeft u bedienden in dienst die vallen onder de toepassing van het paritair comité (PC) 200 ? Indien wel...
  02 augustus 2019
 • Wat doet de cap op bestuursaansprakelijkheid met buitenlandse bedrijven?

  Het klinkt eenvoudig: door de hervorming van de vennootschapswetgeving en de bijhorende ‘cap’ is uw aansprakelijkheid als bestuurder in België...
  15 juli 2019
 • Liability

  Moet uw D&O-polis aangepast worden aan de 'cap'?

  Nog niet zo lang geleden was u als bestuurder onbeperkt aansprakelijk voor fouten die u beging ten opzichte van uw vennootschap of derden. Tenzij u...
  12 juli 2019