WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

De vennootschapsbelasting verlaagt in 2018: denk nu aan uw aanvullend pensioen!

Nieuws
27 november 2017

 

Een koopsom storten voor verleden dienstjaren houdt voor de zelfstandige bedrijfsleider altijd (belasting)voordelen in. Enerzijds verhoogt u zo uw aanvullend pensioenkapitaal. Anderzijds is de gestorte premie volledig aftrekbaar van het belastbare inkomen van uw vennootschap. En dit (boek)jaar is dat nog extra interessant. De tabel hieronder toont de belastingbesparing per koopsom van 10.000 EUR:

Jaar van premiebetaling20172018vanaf 2020
Vennootschapsbelasting33.99%29.58%25%
Belastingbesparing3.399EUR2.958EUR2.500EUR

Zoals u ziet, vermindert dus het belastingvoordeel naarmate de vennootschapsbelasting verder daalt: het belastingvoordeel is tot één derde hoger voor 2017 ten opzichte van 2020 en de volgende jaren!

En de 80%-regel dan?

Premies en koopsommen voor aanvullend pensioen zijn voor de vennootschap volledig aftrekbaar als er voldaan wordt aan de welbekende 80%-regel. In de praktijk mogen wettelijk pensioen en aanvullend pensioen samen niet hoger zijn dan 80% van uw laatste bruto bezoldiging. Men dient dus rekening te houden met gepresteerde dienstjaren binnen de vennootschap maar ook met maximaal tien dienstjaren buiten de vennootschap. Als dit maximum nog niet bereikt is, mag u het verschil via een eenmalige koopsom – backservice genoemd - financieren. Wij raden u dus aan om voor het boekjaar 2017 nog na te gaan of uw maximale pensioenkapitaal volgens de 80 %-regel al gefinancierd werd.

Anderzijds heeft de regering de tweede fase van de zogenaamde Wijninckx-bijdrage opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2019 (Wet van 30 augustus 2017). Het plafond, vandaag 31.836,00 EUR, wordt niet opgetrokken. In de praktijk betaalt men dus 1,5 % op het gedeelte van de premies / koopsommen voor aanvullende pensioenopbouw die dit plafond overschrijdt. Maar dit eerder beperkte bedrag weegt niet op tegen het mogelijke belastingvoordeel dat u kunt realiseren! Bovendien is deze bijdrage aftrekbaar voor de vennootschap.

Wenst u meer info?

Neem gerust contact op met uw accountmanager of met teamlife@add.be.

Overige nieuws & events

 • Fleet

  Wordt ook uw car policy binnenkort een mobiliteitspolicy?

  Het mobiliteitslandschap krioelt vooralsnog van de bedrijfswagens, maar toch begeven er zich almaar meer zwakke weggebruikers in het woon-werkverkeer...
  09 augustus 2019
 • Geeft uw cyberpolis u een vals gevoel van veiligheid?

  "Of ik al een cyberpolis gesloten heb? Nogal wiedes! In deze tijden kun je niet zeker genoeg zijn. Of mijn bedrijf ook een fraudeverzekering heeft?...
  02 augustus 2019
 • Human Capital

  BELANGRIJK! Bent u ook al wettelijk in orde?

  BELANGRIJK! Bent u ook al wettelijk in orde? Heeft u bedienden in dienst die vallen onder de toepassing van het paritair comité (PC) 200 ? Indien wel...
  02 augustus 2019
 • Wat doet de cap op bestuursaansprakelijkheid met buitenlandse bedrijven?

  Het klinkt eenvoudig: door de hervorming van de vennootschapswetgeving en de bijhorende ‘cap’ is uw aansprakelijkheid als bestuurder in België...
  15 juli 2019
 • Liability

  Moet uw D&O-polis aangepast worden aan de 'cap'?

  Nog niet zo lang geleden was u als bestuurder onbeperkt aansprakelijk voor fouten die u beging ten opzichte van uw vennootschap of derden. Tenzij u...
  12 juli 2019