WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Brandverzekering: het belang van voorafgaandelijke waardebepaling

Nieuws
10 januari 2019

 

Net zoals particulieren bent u als ondernemer niet verplicht om een voorafgaandelijke waardebepaling te laten uitvoeren voor uw brandverzekering. De waarde die u uiteindelijk in uw brandverzekering laat opnemen, valt dan ook onder uw verantwoordelijkheid. Vergis u echter niet. Hoewel u de waarde die u aangeeft niet hoeft te staven, is een correcte waardebepaling cruciaal om te vermijden dat uw verzekeraar in geval van brand de evenredigheidsregel toepast.

Eenvoudige versus speciale risico’s                                                                                  

Brandverzekeraars maken een onderscheid tussen eenvoudige risico’s (wanneer de waarde van de verzekerde goederen niet hoger is dan +/- 1.600.000 euro (ABEX 809) en speciale risico’s (wanneer de verzekerde waarde hoger ligt, afgezien van een aantal uitzonderingen). Voor de eenvoudige risico’s en in het bijzonder particuliere woningen zijn verzekeringsmaatschappijen wettelijk verplicht een evaluatiesysteem ter beschikking te stellen, dat het voor verzekeringnemers makkelijker moet maken om het te verzekeren bedrag voor hun brandverzekering zelf correct te bepalen.

Voor speciale risico’s hebben verzekeringsmaatschappijen deze verplichting echter níét. De verantwoordelijkheid omtrent pretaxatie ligt in dat geval dus volledig bij de klant – wat uiteraard niet betekent dat u geen specialist ter zake in de arm kunt nemen om zeker grondig te werk te gaan, zodat u later niet geconfronteerd wordt met de evenredigheidsregel.

Wat is de evenredigheidsregel?

Brandverzekeraars passen de evenredigheidsregel toe wanneer er onderverzekering wordt vastgesteld. Immers, als u zich voor een lagere dan de werkelijke waarde laat verzekeren, dan betaalt u ook een lagere premie dan u eigenlijk zou moeten betalen. Om dat verschil recht te zetten, zal uw verzekeraar u in geval van schade een lagere vergoeding toekennen dan u werkelijk nodig hebt om het beschadigde goed te vervangen.

Boekhoudkundige waarde

Het komt regelmatig voor dat ondernemers de verzekerbare waarde van hun goederen en panden verwarren met de boekhoudkundige waarde ervan. De verzekerbare waarde is echter de waarde die u nodig hebt om uw pand opnieuw op te richten in zelfde staat en met zelfde materialen. Hetzelfde geldt uiteraard voor uw goederen: afgeschreven waarden hebben met uw brandverzekering in essentie niets te maken.

Een correcte voorafgaandelijke waardebepaling

Gelukkig kunt u, onafhankelijk van uw verzekeraar, altijd een beroep doen op een erkend expert die de verzekerbare waarde van uw gebouwen en goederen voor u zal bepalen met de nodige kennis van zaken. Dankzij die pretaxatie bent u niet alleen gerust dat de voorafgaandelijke waardebepaling klopt, maar hebt u ook de garantie dat uw verzekeraar gedurende vijf jaar geen evenredigheidsregel zal toepassen (mits u veranderingen aan de realiteit − wanneer u bijvoorbeeld renovatiewerken laat uitvoeren of nieuwe machines aankoopt − altijd aan uw verzekeraar meldt).

Uw brandverzekering is geen statisch gegeven

De meeste ondernemers staan er niet bij stil, maar een brandverzekering evolueert continu – of zou dat toch moeten doen. Hoe zit het bijvoorbeeld met goederen die u voor derden stockeert in afwachting van transport ? Moet u die volgens het contract met die derde partij verzekeren tegen brandschade of niet? En bent u wel zeker dat u alle belangrijke veranderingen aan uw (on)roerende goederen aan uw brandverzekeraar hebt doorgegeven? Speel op zeker en stel tijdig de nodige vragen aan uw verzekeringsmaatschappij of ADD-contactpersoon.

Contacteer onze expert

Elke overeenkomst die u met een klant of leverancier aangaat, kan uw aansprakelijkheid en bijgevolg ook uw brandverzekering beïnvloeden. Daarom werkt ADD met slechts drie vaste contactpersonen (polisbeheerder, schadebeheerder en accountmanager) voor elke klant. Zij leren uw organisatie door en door kennen en komen regelmatig bij u over de vloer om na te gaan of uw brandpolis nog wel overeenstemt met de realiteit.

Meer weten? Neem gerust contact op met onze brandverzekeringsexpert Jan Braekman op 09/324.23.73.

Overige nieuws & events

 • Fleet

  Wordt ook uw car policy binnenkort een mobiliteitspolicy?

  Het mobiliteitslandschap krioelt vooralsnog van de bedrijfswagens, maar toch begeven er zich almaar meer zwakke weggebruikers in het woon-werkverkeer...
  09 augustus 2019
 • Geeft uw cyberpolis u een vals gevoel van veiligheid?

  "Of ik al een cyberpolis gesloten heb? Nogal wiedes! In deze tijden kun je niet zeker genoeg zijn. Of mijn bedrijf ook een fraudeverzekering heeft?...
  02 augustus 2019
 • Human Capital

  BELANGRIJK! Bent u ook al wettelijk in orde?

  BELANGRIJK! Bent u ook al wettelijk in orde? Heeft u bedienden in dienst die vallen onder de toepassing van het paritair comité (PC) 200 ? Indien wel...
  02 augustus 2019
 • Wat doet de cap op bestuursaansprakelijkheid met buitenlandse bedrijven?

  Het klinkt eenvoudig: door de hervorming van de vennootschapswetgeving en de bijhorende ‘cap’ is uw aansprakelijkheid als bestuurder in België...
  15 juli 2019
 • Liability

  Moet uw D&O-polis aangepast worden aan de 'cap'?

  Nog niet zo lang geleden was u als bestuurder onbeperkt aansprakelijk voor fouten die u beging ten opzichte van uw vennootschap of derden. Tenzij u...
  12 juli 2019