WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Brand in uw bedrijf? U moet verplicht het juiste blusmiddel kennen

Nieuws
20 november 2020

 

In uw bedrijf hangen er voldoende brandblusapparaten, precies op de juiste plaats. Ontstaat er brand, dan kan uw personeel dus meteen aan het blussen slaan. Toch? Niet noodzakelijk! Er bestaan namelijk verschillende brandklassen, die elk om een ander blusmiddel vragen. Kent u ze allemaal?

Liever een persoonlijk onderhoud over deze materie?

Juiste blusmiddel kennen: verplicht

Uw bedrijf is wettelijk verplicht om een eerste interventieploeg samen te stellen (zie onder meer het KB van 28 maart 2014 over brandpreventie op de arbeidswerkplaats). Die bestaat uit vrijwilligers, werkzaam bij uw bedrijf, die u opleidt om vlot te kunnen instaan voor brandpreventie en brandblussen. Omdat de ene brandhaard de andere niet is, moet uw eerste interventieploeg goed weten welk blusmiddel op elke brandklasse van toepassing is.

6 brandklassen en hun blusmiddelen

Elke brandklasse (A, B, C, D, E en F) vraagt om een specifiek blusmiddel. Een fout blusmiddel gebruiken kan fatale gevolgen hebben! Om deze reden is elk klein blusmiddel bedrukt met een of meerdere letters, die verwijzen naar de brandklasse(n) waarvoor het geschikt is.

 • A: vaste stoffen

Blus met water, schuim of poeder.

 • B: brandbare vloeistoffen

Blus met schuim, poeder of CO2.

 • C: gassen

Blus met poeder of, beter nog, sluit de gastoevoer af.

 • D: metalen

Blus met poeder.

 • E: elektriciteitsbranden

Blus een elektrische brandhaard met poeder (dit brengt wel schade toe aan het materiaal), schuim (zolang de spanning minder dan 1000 V is) of speel op veilig met een CO2-blusser.

 • F: vetten

Blus met schuim, maar alleen als het blusapparaat een F-label draagt!

Wat met blusdekens?

Branddekens of blusdekens zijn bedoeld voor kleine vuurhaarden. U probeert er beter geen branden van klasse F (bijvoorbeeld brandend frietvet) mee te doven, tenzij het deken ‘BSEN1869 certified’ is.

Vraag een blusopleiding aan

Om zeker te zijn dat hun eerste interventieploeg alle blusmiddelen goed kent, laten heel wat bedrijven de ploegleden een opleiding blussen volgen. Ook u kunt zo’n opleiding makkelijk organiseren. Vraag ernaar bij de leverancier(s) van uw blusapparaten of klop aan bij een van de provinciale opleidingscentra. Dat uw bedrijf door deze opleiding een streepje voor krijgt bij uw brandverzekeraar, is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen. Meer informatie nodig? Aarzel dan beslist niet om ons te contacteren!

brand blusmiddel

Overige nieuws & events

 • Property

  De 5 meest voorkomende oorzaken van bedrijfsbranden

  Een bedrijfsbrand is de ultieme nachtmerrie van elke ondernemer. Zelfs met een goede brandverzekering ziet u uw levenswerk liever niet in vlammen...
  19 februari 2021
 • Fraudeverzekering of cybercrimepolis: ken het verschil!

  Slachtoffer worden van fraude is de grote nachtmerrie van elke ondernemer. En natuurlijk hoeven we u niet uit te leggen dat ook cybercriminelen een...
  11 februari 2021
 • LiabilityProperty

  Hoe veilig zijn de brandblusmiddelen in uw bedrijf? Een checklist!

  Heeft uw bedrijf een eerste interventieploeg en kijkt die regelmatig na of alle brandblusmiddelen nog wel aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften...
  05 februari 2021
 • Werner Van Steen neemt het roer over van Dirk Van Liempt bij ADD

  Vanaf 1 februari wordt Werner Van Steen onze nieuwe CEO . Dirk Van Liempt gaat met pensioen en is alvast opgetogen over zijn opvolger: “Het toeval...
  29 januari 2021
 • Brandverzekering: let op met verbouwingswerken in uw bedrijf

  Wat zegt uw brandverzekeraar over verbouwingswerken in uw bedrijf ? Laat u niet verrassen en pas éérst – maar ook ná de werken – uw brandverzekering...
  28 januari 2021