WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Bent u fraude-proof? De juiste verzekering verzacht alleszins de pijn!

Nieuws
13 april 2016

Ook deze week was er spijtig genoeg een nieuwsbericht over een bedrijf dat het slachtoffer werd van fraude. Het slechte nieuws is dat niemand er immuun tegen is. Het goede nieuws is dat er een betaalbare verzekering bestaat!

Het is een harde realiteit: de mensen in uw organisatie die verantwoordelijke posities bekleden in boekhouding of financiën, zijn vaak ook in de mogelijkheid om goed verborgen constructies op te zetten en zo de controles te omzeilen. Zij doen dit om zichzelf te verrijken en/of om u schade toe te brengen. U kunt dit risico beperken door eenvoudige regels zoals het toepassen van het “4-ogen principe” waardoor bv. elke factuur door twee mensen, los van mekaar, moet worden goedgekeurd en dit volgens duidelijk uitgeschreven instructies.

Waar fraude door een werknemer van binnenin uw organisatie ontstaat, loopt u nog een groter risico wanneer derden van buitenuit uw IT systemen binnendringen om gelden te ontvreemden (= cybercrime) of om data te stelen, te beschadigen, onbereikbaar te maken of totaal te vernietigen (= Cyber risico’s).

Beide risico’s, fraude door medewerkers (al dan niet in samenwerking met derden) en verlies van data (met inbegrip van cybercrime) kunnen vandaag verzekerd worden. U bent dan niet alleen gedekt voor het financieel verlies, maar krijgt ook daadwerkelijke ondersteuning van specialisten, zowel in het onderzoek naar de oorzaak, het stopzetten van de systematiek, het herstellen van de veiligheid als in het voeren van de communicatie met de buitenwereld en het behandelen van aansprakelijkheidsclaims.

Vandaag staat het cyberrisico op nr. 1 in de top 10 van de risico’s die de continuïteit van een onderneming bedreigen. Bijna 4 op de 10 Belgische bedrijven gaven aan dat ze het voorbije jaar werden gehackt. De anderen zijn het waarschijnlijk ook, maar weten het nog niet. Een verzekering is dus geen overbodige luxe, wel een absolute noodzaak. Gelukkig zijn deze verzekeringen niet alleen betaalbaar, maar bieden ze een 24/7 bijstand aan met inzet van de juiste specialisten voor uw probleem.

In de tabel hieronder vindt u alvast 5 maatregelen die u kan nemen om u tegen deze risico’s te beschermen :

Beschermmaatregelen

ICT-risico'sFrauderisico's
zorg voor een waterdicht backup systeem. Dit impliceert een bepaalde kwaliteit en frequentie van backups. Onafhankelijk van het feit of uw gegevens zich in de cloud bevinden of in uw server room, u kunt beter ten allen tijde beschikken over een backup die zich op een externe drager bevindt, volledig los van uw IT-systeem.

Schuif u beleid neer met invoering van:

- gedragsregels en normen;

- het 4-ogen principe

- controlemechanismen

- een sanctiebeleid

 

Bescherm uw systemen met een goede
en up-to date firewall
Schrijf een specifiek beleid uit voor aanvaarding van leveranciers en beheer van leveranciergegevens
Installeer kwalitatieve anti-malwareZorg voor een open bedrijfscultuur waardoor fraude bespreekbaar is en pogingen tot onmiddelijk binnen de organisatie gemeld worden.
update uw software regelmatig; oude versies bevatten immers meer toegangsmogelijkheden voor criminelenGeef als management op alle vlakken het goede voorbeeld
Last but not least: maak uw medewerkers bewust van het risico door duidelijke gedragsregels uit te schrijven, de toepassing ervan regelmatig uit te testen en het belang continu onder de aandacht te brengen

Voer een (van aanwerving tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst)

Reageer snel en adequaat bij elke incident

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze maatregelen verminderen uw aantrekkelijkheid voor criminelen, maar geven u geen volledige bescherming. Als u dan toch geraakt wordt, dan is een zeer snelle en adequate reactie van levensbelang. Met ADD’s “ICT-care verzekering” geniet u reeds vanaf 500 euro  van een mooie basisdekking.

Verklarende woordenlijst :

Cyber-risico:   
Beschadiging, vernieling, onbereikbaar maken en of diefstal van bedrijfs- en/of persoonlijke- gegevens door inbraak in uw IT systemen of ten gevolge van een systeemfalen, met als doel hier geld aan te verdienen of u schade toe te brengen

Cyber-crime:  
Een inbraak door criminelen in uw IT systemen teneinde geld te ontvreemden door dit over te schrijven vanuit uw IT systeem naar hun rekeningen

Fraude:         
Uw onderneming schrijft vrijwillig geld over naar een derde op basis van een frauduleuze instructie of actie. Dit kan om een werknemer gaan die zichzelf wil verrijken of u schade wil toebrengen, of een derde die een vervalste of vertrouwelijke mail in uw naam stuurt aan een medewerker met opdracht tot overschrijving van een bepaald bedrag.

Heeft u vragen? Wenst u een voorstel op maat? Contacteer onze specialist :

Paul Caekebeke,
Technisch verantwoordelijke Tarificatie
T 016 43.11.91
paul.caekebeke@add.be

of neem contact op met uw vertrouwde ADD contactpersoon.

 

Terug naar Paul Poll

Overige nieuws & events

 • Property

  Brand in uw bedrijf? U moet verplicht het juiste blusmiddel kennen

  In uw bedrijf hangen er voldoende brandblusapparaten , precies op de juiste plaats. Ontstaat er brand, dan kan uw personeel dus meteen aan het...
  20 november 2020
 • Human Capital

  Een bonusplan opstellen: moet iedereen hetzelfde bedrag krijgen?

  Een bonusgroepsverzekering of bonusplan is een speciaal type groepsverzekering . Wat er zo bijzonder aan is? In tegenstelling tot de klassieke...
  13 november 2020
 • Human Capital

  4 redenen waarom de FOD uw bonusplan zal afkeuren

  Een bonusplan opstellen (ook wel bonusgroepsverzekering genoemd) is een fiscaal zeer interessante manier om uw medewerkers extra te verlonen. Elke...
  04 november 2020
 • Human Capital

  Hoe kiezen tussen warrants, opties en bonusplan?

  Als u uw medewerkers extra wilt belonen, dan kunt u dat op verschillende manieren doen. De klassieke bonus is namelijk allang niet meer uw enige...
  29 oktober 2020
 • International

  Ondernemen in de VS: is uw bedrijf voldoende verzekerd?

  Bent u vastberaden om met uw bedrijf voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten ? Om die droom waar te maken, neemt u het best een...
  23 oktober 2020