WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

Amper 2% verzekerd tegen wanbetalers

Nieuws
01 april 2014

 

NIET-MATERIËLE RISICO’S BLIJVEN TE VAAK ONGEDEKT BIJ BELGISCHE KMO’S

Amper 2 procent verzekerd tegen wanbetalers

Kmo’s moeten zich meer indekken tegen niet-materiële risico’s. Soms gaan bedrijven failliet door wanbetalingen of lopen ze zware averij op door cybercriminaliteit of milieuvervuiling.

Onlangs meldde verzekeringsmakelaar ADD dat veel faillissementen in België toe te schrijven zijn aan het ontbreken van een duidelijk debiteurenbeheer.
Slechts 2 procent van de Belgische kmo’s verzekert zich tegen wanbetalingen, terwijl een op de vier faillissementen in België te wijten is aan betalingsachterstanden. Sommige bedrijven zien gelukkig wél het nut in van de kredietverzekering.
Agro Seed Services veredelt groentezaden. ‘We ontwikkelen rassen en variëteiten met variaties in resistentie, smaak of opbrengst, vooral van erwten, bonen en prei, onder het merk Storm Seeds. Die verkopen we wereldwijd’, vertelt ceo Pieter Storm. ‘De eerste jaren vonden we onze klanten in België en
omgeving. Die ken je goed. Wij werken nu meer met Zuid-Europa, Turkije en bestemmingen over de hele wereld. Die telers ken en zie je veel minder. Je kunt het betalingsrisico met kredietbrieven indekken, maar dat valt duur uit, zeker als je het geregeld doet, meer bepaald 2 à 3 procent van het gefactureerde bedrag. Een kredietverzekering kost minder dan 1 procent op je hele portefeuille. De kredietverzekering is nuttig als de risico’s talrijker worden en je veel naar landen buiten West-Europa exporteert.’
‘Een kredietverzekering werkt sneller’, ervaart Storm. ‘De mogelijke klant is binnen de minuut gescreend. Bij wanbetaling krijg je snel het geld. De verzekering werkt ook preventief. De klant wil geen slechte kredietrating krijgen. Dan raakt hij moeilijker aan leveringen. Ook kunnen wij dankzij de verzekering sneller met een klant in zee gaan, want we zijn zeker van 90 procent van de factuur.’
Kredietverzekeraars hanteren verschillende condities. Pieter Storm liet ze vergelijken door makelaar ADD. ‘Je moet uitkijken welk percentage van de verkoopsom ze precies dekken en welke soorten klanten ze uitsluiten, zoals bijvoorbeeld kleine of nieuwe bedrijven. Een niet-kredietwaardig bedrijf komt vaker voor dan ik had verwacht, soms zelfs bij een bedrijf waarmee je al jarenlang werkt. Maar als de kredietverzekeraar je waarschuwt, is dat meestal terecht.’

Onderschatte risico’s

ADD stelde in een studie vast dat kmo’s zich ook tegen ande- re, niet-materiële zaken onvoldoende beschermen. Zo raken zelf- standige bedrijfsleiders in de problemen bij ziekte, ongeval en inschattingsfouten. Kmo’s laten kansen liggen om het personeel beter te verzekeren. Twee op de drie bedrijven onderschatten de financiële impact van milieuvervuiling en beschermen hun intellectuele eigendom niet of onvoldoende. Drie op de vier bedrijven dekken zich niet in tegen imagoschade.

Kwetsbaar in cyberspace

Bedrijven worden zich wel meer bewust van mogelijk dataverlies door cybercriminaliteit en interne ICT-fouten. Toch is 95 provent van onze kmo’s niet verzekerd tegen de financiële gevol- gen van e-criminaliteit. Na een enquête vorig jaar stelde Bart Vanoorbeek, specialist cyberrisico’s bij ADD, enkele foute opvattingen vast. ‘Kmo’s denken dat cybercriminaliteit alleen het pro- bleem van ICT is, dat enkel grote bedrijven het doelwit zijn en dat de financiële gevolgen beperkt blijven. En dat een klassieke verzekering Alle Risico’s Computer de kosten wel zal dekken.’
‘Toch worden vooral bedrijven met e-commerce en met kredietkaartgegevens van klanten via internet of in de cloud zich bewust van de risico’s en de nood aan dekking. Vaak gaan ze eerst intern rondkijken naar de risico’s en bindt de financiële directeur de kat de bel aan. Zo merkt hij bijvoorbeeld dat er al een groot veiligheidsrisico ontstaat wanneer een medewerker een laptop, geheugenstick of smartphone verliest, zeker met data op dragers van derden. Maar ook wordt soms de website beveiliging even uitgeschakeld en slaat een hacker net dan toe. Gelukkig stijgt de vraag naar cyberpolissen’, aldus nog Vanoorbeek.
Een verzekering tegen cybercriminaliteit dekt de financiële schade van een ICT-inbreuk. ‘Maar je moet die wel binnen 48 uur melden, wat bedrijven soms nalaten. Dan dekt je verzekering je niet. Een bedrijf dat gegevens kwijtraakt, zou de betrokkenen moeten waarschuwen, maar dat gebeurt soms niet, om het imago te beschermen. De cyberverzekering dekt trouwens ook imagoschade. Momenteel is de wetgeving nog summier, maar Europa kan bedrijven binnenkort een meldingsplicht opleggen.’

Eigen milieuschade

Daarnaast merkt Paul Marck, technisch directeur bij ADD, dat bedrijven milieuschade schromelijk onderschatten. ‘Vaak analyseert een bedrijf zijn milieurisico’s pas na een zwaar incident en zoekt het dan bescherming. In een bedrijf doorboorde een heftruck een vat met toxische producten. De chauffeur was een uitzendkracht, die niet wist hoe hij moest handelen. Hij richtte de brandslang op het goedje. Zo kwam de giftige stof in de riolen en op naburige terreinen. Kostprijs: 50.000 euro. Via een aansprakelijkheidsverzekering is de eigen schade niet gedekt. Voor een premie van minder dan 3.000 euro verzeker je nu al tot 500.000 euro schade.’

Bron: De Tijd

Overige nieuws & events

 • Nog een papieren rijbewijs op zak? Vervang het op tijd!

  De tijd vliegt. Blikt u weleens nostalgisch terug op uw papieren rijbewijs , en kijkt u dan vooral naar de foto? Dan is dit misschien wel het moment...
  15 januari 2021
 • Property

  Brandpreventie: de verplichte keuringen die veel bedrijven vergeten

  Bij brandpreventie komt zo veel kijken – hebt u bijvoorbeeld al een eerste interventieploeg in huis? – dat veel bedrijven weleens een verplichte...
  07 januari 2021
 • Human CapitalProperty

  Stormloop op vuurkorven en vuurschalen: gezellig, maar ook gevaarlijk!

  Dit jaar zullen de feestdagen er heel anders uitzien. Kerst en Nieuwjaar vieren in kleine kring, mag gelukkig nog. Maar dan moet het feestje wel...
  18 december 2020
 • Property

  Brandblusser vervallen? Daar wordt uw verzekeraar niet blij van

  Dat uw bedrijf voldoende blusmiddelen in huis moet hebben om de brandveiligheid in en rondom uw bedrijfsgebouwen te vrijwaren, hoeven we u hopelijk...
  11 december 2020
 • FleetInternationalLiabilityProperty

  AXA maakt tariefaanpassingen 2021 bekend

  Het overzicht van de aanpassingen vindt u hier terug. In geval van tariefverhoging is art.12 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 van...
  08 december 2020