WBNetADD connect
Direct contact

+32 16 43 11 00


Contacteer ons nu

U bent hier

ADD creëert thuisgevoel om medewerkers te motiveren

Nieuws
01 april 2014
Medewerkers zijn belangrijkste troef voor verzekeringsmakelaar

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar ADD uit Heverlee schoeide zijn personeelsbeleid op een nieuwe leest. Het doel is de betrok- kenheid van de medewerkers bij de onderneming te verhogen.

ADD is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar. Vanuit de bedrijfszetels in Heverlee en Merelbeke ondersteunen meer dan honderd medewerkers nationale en internationale be- drijven bij hun risicobeheer. “Wij praten met onze klanten om inzicht te krijgen in hun acti- viteiten en risico’s,” zo beschrijft ceo Dirk Van Liempt de aanpak van ADD. “Op basis van die analyse stellen wij een oplossing op maat voor. Dat kunnen verzekeringsproducten zijn, maar evengoed preventiemaatregelen of wijzigingen in bedrijfsprocessen.”
Van Liempt, die ADD sinds juli 2013 leidt, beschouwt zijn medewerkers als de belang- rijkste asset van het bedrijf. “Wij willen onze klanten de beste service geven, en dat lukt maar als onze medewerkers tevreden zijn en zich betrokken voelen bij waar ADD voor staat.” Om die betrokkenheid te verhogen is ADD begin 2014 gestart met een hele nieuwe personeelsbenadering, onder andere gebaseerd op input uit jaarlijkse interne enquêtes.

Beoordelen op output

Uit die enquêtes sprak een duidelijke vraag naar telewerken - volgens hr-manager Cindy Peeters een maatschappelijk gegeven dat een bedrijf niet langer kan negeren. “Je moet zoeken naar de beste optie om werknemers flexibiliteit te bieden, zonder dat het onwerkbaar wordt.” Bij ADD werd er voor telewerk eerst een kader afgesproken binnen de ondernemingsraad. Telewerken kan als aan vier criteria voldaan wordt: de klant mag geen verschil merken, de collega’s mogen er niet onder lijden, er moeten goede afspraken zijn, en er moet controle mogelijk zijn op het resultaat.
Telewerken vergt ook een andere mentaliteit bij leidinggevenden. “Zij moeten hun mede- werkers beoordelen op de output, niet op het aantal uren dat ze aanwezig zijn,” zegt Dirk Van Liempt. “Om het met een groot woord te zeggen: wat is de toegevoegde waarde van iemand?”
Ruim de helft van de medewerkers doet in- tussen al structureel aan telewerken. “De hevigste tegenstanders van telewerken zijn vaak de grootste voorstanders geworden”, merkt Van Liempt op. En Cindy Peeters hoort van wie toch naar kantoor komt, dat zij het ook wel fijn vinden dat ze minder gestoord worden. Als een telewerker dan toch eens hulp nodig heeft – bijvoorbeeld om een document in te scannen – springen de collega’s op kantoor graag bij.

Thuisgevoel

Het nieuwe personeelsbeleid behelst ook een andere aanpak van extralegale voordelen. Zo werd het systeem van de groepsverzekering voor het personeel verbeterd – geen detail voor een bedrijf in de verzekeringssector. Daarnaast legde ADD ook het ‘dna’ van elke medewerker vast – figuurlijk dan. “Concreet betekent dit dat elke medewerker precies weet wat we van hem of haar verwachten,” legt Dirk Van Liempt uit. “ADD’ers dialogeren met de klant en met collega’s, brengen nieuwe ideeën naar voor en last but not least doen ze hun werk allemaal samen, als één team. Op die manier creëren we een familiale sfeer en voelt elke medewerker zich thuis”.

Broodjes eten

Het doel van de nieuwe hr-aanpak is om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen. Maar hoe meet je de resultaten van zo’n beleid? “In de eerste plaats door voldoende dicht bij de mensen te staan”, zegt Dirk Van Liempt. “Wij vragen onze leidinggevenden om het werkoverleg serieus te nemen en za- ken bespreekbaar te maken. Ook de onder- nemingsraad is voor mij veel meer dan een formaliteit.”
De ceo geeft zelf het goede voorbeeld. “Vroeger stuurde ik een kaartje als mensen verjaren. Nu ga ik met hen een broodje eten. We praten dan over allerlei onderwerpen, en zo kan ik de vinger aan de pols houden. Dat werkt veel beter dan wanneer je met een grote groep vergadert.”
Verder gebruikt ADD ook formele evaluatiemiddelen om de ‘betrokkenheidsindex’ te meten. “Dat zijn heel degelijke meetinstrumenten”, weet Van Liempt. “En het doel is duidelijk; die betrokkenheidsindex moet hoger. Wij zijn geen bank of verzekeringsmaatschappij, maar we moeten er niet flauw over doen: de financiële sector heeft de voorbije jaren behoorlijk wat klappen gehad. Het gevaar bestaat dan dat mensen afhaken. Wij willen dat onze mensen weer fier zijn op hun werk. De tijd van levenslange loopbanen bij één bedrijf is voorbij, dus moeten wij een aantrekkelijke werkgever blijven.”


Dirk Van Liempt, CEO ADD verzekeringsmakelaar
Wij willen dat onze mensen fier zijn op hun werk.

Bron: Jobat.be

Overige nieuws & events

 • Nog een papieren rijbewijs op zak? Vervang het op tijd!

  De tijd vliegt. Blikt u weleens nostalgisch terug op uw papieren rijbewijs , en kijkt u dan vooral naar de foto? Dan is dit misschien wel het moment...
  15 januari 2021
 • Property

  Brandpreventie: de verplichte keuringen die veel bedrijven vergeten

  Bij brandpreventie komt zo veel kijken – hebt u bijvoorbeeld al een eerste interventieploeg in huis? – dat veel bedrijven weleens een verplichte...
  07 januari 2021
 • Human CapitalProperty

  Stormloop op vuurkorven en vuurschalen: gezellig, maar ook gevaarlijk!

  Dit jaar zullen de feestdagen er heel anders uitzien. Kerst en Nieuwjaar vieren in kleine kring, mag gelukkig nog. Maar dan moet het feestje wel...
  18 december 2020
 • Property

  Brandblusser vervallen? Daar wordt uw verzekeraar niet blij van

  Dat uw bedrijf voldoende blusmiddelen in huis moet hebben om de brandveiligheid in en rondom uw bedrijfsgebouwen te vrijwaren, hoeven we u hopelijk...
  11 december 2020
 • FleetInternationalLiabilityProperty

  AXA maakt tariefaanpassingen 2021 bekend

  Het overzicht van de aanpassingen vindt u hier terug. In geval van tariefverhoging is art.12 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 van...
  08 december 2020